Kenellä on?  |  Who has?
[ Kenellä on? | Kenellä ei ole?  | Esimerkkejä ]


minullaon   I have meillä on  wehave
sinullaon you have  teilläon youhave
hänelläon he/she  has heilläon theyhave
             
Annellaon Anne  has 
Timollaon Timo  has
Renatalla on Renata  has
Davidillaon David has


Minulla on koira.I have a dog. 
Onko sinulla kissa?Have you got a cat? 
Hänellä on uusi auto.He has a new car.www.autoliitto.fi
Meillä on kolme lasta.We have three kids. partitiivi
Teillä on kaunis puutarha.You have a beautiful garden.www.helsinki.fi/ml/botgard
Heillä on suuri omakotitalo.They have a big detached house. 
Johnilla on uusi tietokone.John has a new computer. 
     
Johnilla on kiire.John is in a hurry. 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners