Persoonapronominien genetiivi  |  Possessive pronouns


- Kenen tämä kirja on?  Whose book is this?
- Se on minun. It is my book / mine.
- Onko tämä kirja sinun? Is this your book?
  - Ei. Se on hänen. No. It is hers.
     
attibutiveindependentattibutiveindependent
minunmyminemeidänourours
sinunyouryoursteidänyouryours
hänenhis/herhis/hersheidäntheirtheirs
 

 

Possessiivisuffiksit
  
 minun poikani meidän poikamme
 sinun poikasi teidän poikanne
 hänen poikansa heidän poikansa

   
Minun vaimoni nimi on Renata. My wife is called Renata.
Hänen äitinsä elää vielä. Her mother is still alive.
  Missä sinun äitisi asuu? Where does your mother live?
Tässä on meidän poikamme. This is our son.
Kuinka vanha teidän poikanne on? How old is your son?
  Mikä on sinun poikasi nimi? What is the name of your son?


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners