Further help for studying


Course and grammar books for learning Finnish:

Kieli käyttöön - suomen kielen alkeisoppikirja
Marjukka Kenttälä, 2001
Helsinki University Press / Yliopistopaino
www.yliopistopaino.helsinki.fi
books@yopaino.helsinki.fi
ISBN
: 951-570-388-3


From Start to Finnish - A short course in Finnish
Leila White, 1998
Oy Finn Lectura Ab
www.finnlectura.fi
finnlectura@finnlectura.fi
ISBN: 951-792-039-3

Promentor multimedia course material available from
info@promentor.fi 
http://www.promentor.fi/english/new/fsf.html


Finnish for foreigners 1 & 2
Maija-Hellikki Aaltio
Otava Publishing Company
www.otava.fi - (09) 1996 326
ISBN: 951-1-08145-4


Finnish: An Essential Grammar
Fred Karlsson, 1999
Routledge, Taylor & Francis Group
www.routledge.com
ISBN 0-415-20705-3 (pbk)
ISBN 0-415-20705-4 (hbk)

You can find more material at t.ex. www.cimo.fi or www.amazon.com Other web courses:
 
Supisuomea http://www.yle.fi/opinportti/supisuomea/
 
Suomea, ole hyvä!
 
http://cc.oulu.fi/~mkarjala/soh2/
Ymmärrä suomea!
 
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymmarrasuomea/
   
The Finnish language
 
http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/Finnish.html
Introduction to Finnish
 
http://www.ddg.com/LIS/InfoDesignF97/paivir/
finnish/sitemap.html

Finnish Grammar
 
http://www.uta.fi/~km56049/finnish/
Learn Finnish!
 
http://www.filanya.com/finnish/
Vilma
 
http://virtuoosi.pkky.fi/vilma/
A Wiki about Finnish
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kieli
Keskellä Suomea
 
http://kielikompassi.jyu.fi/omatila/keskella_suomea/
   
   

 

Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners