Negatiivinen verbi  |  Negative in the verb form


 

en

I do not  

emme

we do not
  

et

you do not  

ette

you do not

  

ei

he/she does not   

eivät

they do not

  

Minä

enpuhu suomea.

Me

emme puhu suomea.
 

Sinä

etpuhu suomea. 

Te

ette puhu suomea.
 

Hän

eipuhu suomea. 

He

eivät puhu suomea.
 ...do/does not speak Finnish. ...do not speak Finnish.

 

[ minä

puhu ]          
Olen pahoillani,
mutta minä en ymmärrä.
I am sorry, but I don't understand.
   
Minä en puhu suomea. I don't speak Finnish.
   
Puhutteko Te englantia? Do you speak English?

en

puhu

et

puhu

ei

puhu

emme

puhu

ette

puhu

eivät

puhu


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners