Muissa kaupungeissa  |  Visiting other cities


Tampereen jälkeen Kempit
After Tampere the Kemps  
ajavat Jyväskylään drive to Jyväskylä and from www.jyvaskyla.fi
ja Jyväskylästä Kaustiselle. Jyväskylä to Kaustinen. www.kaustinen.fi
He käyvät Kaustisen They visit the Kaustinen  
kansanmusiikkijuhlilla. Kaustinen Folk Music Festival. www.kaustinen.fi/ktk
Sieltä he ajavat Kuopioon From there they drive to Kuopio www.kuopio.fi
ja Kuopiosta Joensuuhun. and from Kuopio to Joensuu. www.joensuu.fi
Joensuusta he ajavat From Joensuu they drive to  
Savonlinnaan, jossa Savonlinna, where  there www.savonlinna.fi
on oopperajuhlat. is an Opera Festival.  
     
He käyvät myös Punkaharjulla. They also stop in Punkaharju. www.punkaharju.fi
Luonto on siellä uskomattoman Nature is incredibly   
kaunis. He käyvät taidekeskus beautiful there. They visit the www.retretti.fi
Retretissä. Retretti Art Centre.  
     
Sitten he ajavat Imatran kautta Then they drive via Imatra www.imatra.fi
Lappeenrantaan. to Lappeenranta. www.lappeenranta.fi
Lappeenrannasta he ajavat From Lappeenranta they www.lahti.fi
Lahteen. drive to Lahti.  
He käyvät uudessa upeassa They visit the new grand  
Sibelius-talossa. Sibelius House.  
Se on suuri puinen It is a big wooden   
konserttirakennus, jonka concert house the acoustics of  
akustiikkaa on kehuttu kovasti. which have been highly praised.  
Rakennus kiinnostaa Ilseä The building interests Ilse www.hut.fi/Yksikot/
Osastot/A/
kovasti. He tutustuvat muutenkin very much. They look around 
Lahden kaikkiin nähtävyyksiin. Lahti and its tourist attractions.  
Lahdesta he ajavat From Lahti they drive to www.hameenlinna.fi
Hämeenlinnaan. He käyvät Hämeenlinna. They visit the  
vanhassa linnassa ja tutustuvat old castle there and go to the  
Aulangon luonnonpuistoon. Aulanko nature park.  
Hämeenlinnasta he ajavat From Hämeenlinna they drive   
takaisin Helsinkiin ja Espooseen back to Helsinki and Espoo mihin?
Timon ja Renatan luokse.  to Timo's and Renata's place.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners