Hotelli Pinjassa  |  At the Pinja hotel


Kempit ajavat
The Kemps drive to the  
hotelli Pinjaan. front yard of the Pinja.  
Se on mukava pieni  It is a nice little   
hotelli, joka sijaitsee  hotel in the   
Tampereen keskustassa. city centre of Tampere. www.tampere.fi
He pysäköivät auton They park their car   
hotellin eteen ja in front of the hotel
kantavat laukut and carry the suitcases
aulaan.  to the lobby.
Portieeri tervehtii heitä. The porter welcomes them.
Martin yrittää puhua Martin tries to speak
vähän suomea. some Finnish.
  
Martin: Päivää! Hello!
Portieeri: Hyvää päivää  How do you do 
ja tervetuloa! and welcome in.
Martin: Meillä on huone  We have a room
varattuna Kempin  reserved under the 
nimellä. name Kemp.
Portieeri: Hetkinen vain. Just a second, please.
Kyllä, huone  Well, yes, room 
numero 375. number 375.
Kolmas kerros  The third floor and
ja oikealle. to the right.
Olkaa hyvä, Here is 
tässä on avain. the key.
Ja tässä  And another 
toinen avain. key for you.
Ruokasali on  The dining room is   
tässä kerroksessa, on this floor, nominityypit
tuolla vasemmalla. over there, to the left.  
Martin: Kiitos. Thank you.  
    
He vievät matkalaukut They take the suitcases  
huoneeseen. Martin ajaa  to the room. Martin drives  nominityypit
auton parkkihalliin. the car to the parking hall.  
      
Hotellihuone on oikein  The hotel room is very good.  
hyvä. Siellä on iso There is a big double   
parisänky, kaksi lisävuodetta bed, two spare beds partitiivi
lapsille, kirjoituspöytä ja for the kids, a desk and   
pari nojatuolia,  a couple of armchairs, a   
kylpyhuone ja pieni  bathroom and a small   
parveke. balcony.  
    
Huoneessa on tietysti myös In the room, there is of course also  
televisio ja jääkaappi. a television set and a fridge.  
Kylpyhuoneessa on suihku. In the bathroom there is a shower.  
Huone on lämmin, mutta The room is warm, but  
ei liian kuuma. not too warm.  
Ikkunasta näkyy kaunis The window overlooks a nice  
maisema. Huone on mukavan landscape. The room is nice and   
hiljainen, kadulta ei kuulu melua. quiet, no noise is heard from the street.  
Kempit purkavat matkalaukut ja The Kemps unpack the suitcases and   
panevat vaatteet kaappiin ja put the clothes in the wardrobe and  mihin?
kaikki tavarat paikoilleen. all things to their places.  
Sitten he käyvät Then they take   käydä
suihkussa ja vaihtavat vaatteet. a shower and change clothes. www.vvy.fi
Sen jälkeen he menevät After that they go  
syömään hotellin ravintolaan.  for dinner in the hotel restaurant.   


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners