Matka jatkuu  |  The tour goes on


Seuraavana päivänä
The next day,  
he jatkavat matkaansa. they continue their tour. www.tieh.fi
He ajavat Naantalista They drive from Naantali  
Raumalle. Sekin  to Rauma. It is also www.rauma.fi
on vanha ja kuuluisa an old and well-known town   
puutalokaupunki. with lots of wooden houses.  
Ilse pitää paljon Raumasta. Ilse is very fond of Rauma. pitää
     
    
Hän ostaa pienestä In a small boutique, she buys  
myymälästä kauniin a beautiful lace tablecloth nominityypit
pitsiliinan kotiin. which she takes home.  

 
Sitten he käyvät Porissa. Then they visit Pori. www.pori.fi
Porista he ajavat Tampereelle. From Pori they drive to Tampere. www.tampere.fi
He yöpyvät Tampereella They stay overnight  
eräässä hotellissa. in one hotel. Hotellissa


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners