Ruokakaupassa  |  At the grocery
( www.elanto.fi )


Kempin perhe käy
The Kemp family go  
ruokakaupassa. to the grocer's. 
Tänä iltana heTonight they    milloin?
aikovat laittaa are going to make astevaihtelu
illallisen.the dinner. nominityypit
    
He menevät suureen They go to a big  
kauppaan, joka sijaitsee shop which is situated  mihin?
aseman lähellä. near the bus/railway station. 
Kaupassa on There are lots of people  
paljon väkeä.in the shop. 
Martin ja Ilse ottavat Martin and Ilse take  
ostoskärryt. a shopping trolley. 
He ostavat tonnikalaa,They buy tuna, 
katkarapuja, oliivejaprawn, olives 
ja paljon muuta.prawn, olives partitiivi
He tulevat leipä- jaThey come to the bread and  
juusto-osastolle.cheese department. 
    
Myyjä:Päivää.Hello. 
Ja mitä saa olla? And how can I help you? 
    
Martin:Saanko viisiCan I have five loafs   
patonkia ja kaksi  of French bread and two  
ruisleipää? rye breads, please. 
Niin… tuo leipä Yes ... the one over 
tuolla. there. 
    
Myyjä:Tämä?This one? 
    
Martin:Niin…juuri se.Yes .. that is the one. 
Kaksi, kiitos.Two, please. 
    
Myyjä:Tässä, olkaa hyvä.Here you are. 
Entä muuta?Anything else? 
    
Martin:Sitten otan vieläThen I would like to have 
Camembert-juustoa. Camembert. 
Onko se ranskalaista? Is it French? nominityypit
    
Myyjä:Ei. Tämä on No. This is 
suomalaista mutta Finnish, but  nominityypit
tuo toinen juusto the other one over there  
on ranskalaista. is French. 
Otatteko sitä? Would you prefer that? 
   
Martin:Joo, kyllä. Kiitos.Yes, please. Thanks. 
   
Myyjä:Tässä, olkaa hyvä.Here you are. 
Tuleeko vielä muuta? And anything else? 
   
Martin:Ei muuta, kiitos.No thanks. That is all. 
   
Suomessa ruokakaupassa ei Finnish groceries do not  
myydä viiniä, ja siksisell wine and therefore partitiivi
heidän täytyy ostaa they have to go and buy  täytyy
viini Alkosta.the wine from Alko. www.alko.fi
Onneksi se on vielä auki. Fortunately it is still open.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners