Ostoksilla |  Shopping
( www.hobbyhall.fi )


Kempit menevät 
The Kemps go to a 
suureen tavarataloon.big department store. 
Stockmannin tavaratalossaThere are many floors www.stockmann.fi
on monta in the Stockmann  partitiivi
kerrosta.department store.  
Alakerrassa onOn the ground floor, there is 
kosmetiikkaosasto, the cosmetics department,www.lumene.com
ja Ilse ostaa and Ilse wants to buy  
aurinkovoidetta.suntan cream. partitiivi
Sitten he menevätThen they go  
kenkäosastolle.to the shoe department. 
Martin tarvitseeMartin needs 
uudet sandaalit,new sandals, nominityypit
ja hän löytääkinand he finds 
hyvät ruskeat good brown sandals 
sandaalit.for himself.  
Ne ovat tarjouksessa.They are on offer. nominityypit
He ostavat ne.They buy them.  
Sitten he menevätThen they go to the 
naistenvaateosastolle.ladies' wear department. 
Ilse katselee vaatteitaIlse takes a look at the  
ja etsii itselleenclothes and tries to find  
jotain kivaa puseroa,a nice blouse for herself 
jota hän voisi käyttääwhich she could use 
erään hameen kanssa.with a certain skirt. nominityypit
Hän ei löydäShe does not find 
mitään sopivaa.anything suitable. 
Mutta Maria löytääBut Maria finds 
kauniin kesähameen.a beautiful summer skirt. nominityypit
Hän haluaaShe wants to 
sovittaa hametta.try the skirt on. nominityypit
   
Ilse:Anteeksi, muttaExcuse me, but where can one 
missä voi sovittaagood  
tätä hametta?try this skirt on? 
Myyjä:Tuolla, olkaa hyvä.Over there, please. 
   
Maria sovittaa hamettaMaria tries the skirt on 
sovituskopissa.in the fitting room. 
   
Myyjä:Sopiiko se?Is it all right? 
Ilse:Kyllä se sopiiYes, it is perfect. 
oikein hyvin.good  
Voiko sen pestä Is it machine- 
koneessa?washable? nominityypit
   
Myyjä:Hetkinen…katson…Just a moment .. I'll find out... 
Joo, kyllä tämän voiWell, yes, 
pestä koneessa,machine-wash is 
kolmessakymmenessäallowed in 
asteessa (30 oC).thirty degrees (30°C). 
  
Maria on tyytyväinen. Maria is satisfied. 
Hän kysyy äidiltä ja isältä,She asks her mum and dad 
saako hän ostaa sen.if she may buy it. 
Hame on aika kallis,The skirt is pretty expensive, 
ja vanhemmat miettivätand the parents  
ensin vähän aikaa, first consider for a short while  
mutta päättävät kuitenkin but, however, decide 
ottaa sen. to take it. 
Se sopii Marialle niin hyvin.It suits Maria so well. 
Maria on onnellinen.Maria is happy. 
   
He tulevat ulosThey walk out 
ja huomaavat, ettäand notice that 
Stockmannin tavaratalonnear the Stockmann's 
lähellä on kirjakauppa,there is a bookstore,www.akateemi
nen.com
Akateeminen kirjakauppa.Akateeminen kirjakauppa (Academic bookstore).
   
Stockmann-yhtiö The Stockmann company  
omistaa Akateemisen owns the Academic 
kirjakaupan.bookstore. 
    
He käyvät kirjakaupassa They visit the bookstore  
ja ostavat kivan kirjan and buy a nice book 
Suomesta.about Finland.www.mek.fi
 
Stockmannin lähellä on myösNot far from the Stockmann's 
toinen suuri kirjakauppa:there is another bookstore: 
Suomalainen kirjakauppa.Suomalainen kirjakauppa.www.suomalai
nen.com
  
Sitten he käyvät Then they look www.anttila.fi
vielä Anttilassa.into Anttila. 
Se on toinen tavarataloIt is another department store  
Helsingin keskustassa,in the Helsinki city centre, 
mutta itse asiassabut, in fact,  
Kesko-konsernithe Kesko group  
omistaa sen.owns it. 
   
Helsingin keskustassaIn downtown Helsinki, 
on monta muutakinthere are many other www.sokos.fi
tavarataloa.department stores, too. 
Forumin tavaratalossa onForum is a shopping centre with  
monta pientä putiikkia,many small boutiques, nominityypit
liikettä ja myymälää.shops and businesses. nominityypit
Kempin perhe tekeeThe Kemp family do  
vähän ostoksia, muttasome shopping, but 
sitten he huomaavat,then they notice 
että kello on jo aika paljon.that it is getting late. 
Heidän täytyy  They still need to  täytyy
käydä vielägo to  käydä
ruokakaupassa.the grocer's. 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners