Verbintaivutus  |  ConjugationPUHUA  |  to speak    ELÄÄ  |  to live
 minä puhunme puhumme minä elänme elämme
 sinä puhutte puhutte sinä elätte elätte
 hän puhuuhe puhuvat hän eläähe elävät
  
OLLA   |  to be (irregular)
minä-nme-mme minä olenme olemme
sinä-tte-tte sinä olette olette
hän-V (same vowel)he-vat/-vät hän onhe ovat


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners