Turistina Helsingissä  |  As a tourist in Helsinki


Seuraavana päivänä
The next day  
Kempit tutustuvat the Kemps continue  
taas Helsinkiin. their tour of Helsinki. www.hel.fi
He käyvät Senaatintorilla. They go to the Senate Square.  
    
 
    
Senaatintorin vieressä  Next to the Senate Square,   
on Tuomiokirkko. there is the Helsinki Cathedral.  
He käyvät Tuomiokirkossa. They visit the Cathedral.  
Se on suuri valkoinen It is a big white  
evankelis-luterilainen kirkko. Evangelical-Lutheran church. www.evl.fi
    
 
    
Kirkon edessä There are high stairs  
on korkeat portaat. in front of the church.  
      
Suurin osa suomalaisista The majority of the Finns  
kuuluu evankelisluterilaiseen  belong to the Evangelical- www.evl.fi
kirkkoon. Lutheran church.  
     
Ortodokseja on  Some people belong www.ort.fi
jonkin verran. to the Orthodox church.  
Katolilaisia on hyvin vähän. Very few are Catholic. www.katt.fi
Tuomiokirkossa on  Concerts and many kinds of  
usein konsertteja ja religious events are often  
monia hengellisiä arranged in the Helsinki   
tapahtumia. Cathedral.  
     
Senaatintorin keskellä  In the middle of the Senate  
on Aleksanteri II:n Square, there is the statue  
patsas. of Alexander II.  
    
 
    
Torin oikealla puolella  To the right of the Senate   
on yliopiston  Square, there is the main  
päärakennus, building of the university, www.helsinki.fi
    
 
    
ja torin vasemmalla puolella and to the left of the square,  
on valtioneuvosto. there is "the Government Palace". www.vn.fi
Sen jälkeen Kempit tutustuvat After that the Kemps   
Uspenskin katedraaliin. visit the Uspenski Cathedral.  
    
 
    
Se on suuri ortodoksinen kirkko. It is a big Orthodox church. www.ort.fi
He päättävät käydä  They decide to go and have www.royal
ravintolat.com
syömässä Kappelissa. dinner at the Kappeli (restaurant).
  
Ruoan jälkeen Ilse haluaa After dinner, Ilse wants 
tehdä vähän ostoksia. to do some shopping.  
He päättävät mennä They decide to go   
Stockmannin tavarataloon. to the Stockmann's. www.stock
mann.fi
Se ei ole kaukana. It is not far.
He kävelevät kauniin  They walk through a nice   
Esplanadin puiston läpi. park, the Esplanade.  
    
 
    
Puiston keskellä on  In the middle of the park there is  
Runebergin patsas. the statue of Runeberg.  
    
   
    
Hän oli suomenruotsalainen  Runeberg was a Swedish-Finnish  www.finlit.fi
runoilija. Hän on kirjoittanut poet. He has written  
Suomen kansallislaulun -  the lyrics of the national anthem  
Maamme-laulun - sanat.
of Finland (Maamme - Our Land).  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners