Taidemuseossa  |  In the art museum


Kiasma löytyy helposti
Kiasma is easy to find www.kiasma.fi
ja Kempit menevät sisään. and the Kemps go in.
He ostavat sisäänpääsyliput. They buy entrance tickets.  
Museossa on tässä This month, the museum has  
kuussa mielenkiintoinen an interesting exhibition www.kulttuuri.net
näyttely, ja siksi siellä and, therefore, there are www.artists.fi
on aika paljon väkeä. quite many people there.  
    
Rakennus on  The building is   
arkkitehtonisesti architecturally  
mielenkiintoinen. interesting.  
 
Näyttelytilat ovat  The exhibition area is   
hyvät, ja valaistus on good, and the lighting   
erittäin onnistunut. is excellent.  
    
Kempit tutustuvat moneen The Kemps take a look at  
mielenkiintoiseen työhön, a number of interesting works,  
kulkevat rauhassa läpi  walk slowly through   
koko rakennuksen ja the whole building and nominityypit
ihastelevat sen arkkitehtuuria. admire its architecture   
     
Kun he tulevat taas When they come back  
takaisin pohjakerrokseen,  to the bottom floor,  nominityypit
he huomaavat, että they see that   
pohjakerroksessa on there is a nominityypit
kirjamyymälä. bookshop there.  
    

 
    
Kirjamyymälässä on In the bookshop there is   
kiinnostava kirja an interesting book  
Suomen taiteesta. about Finnish art. www.fng.fi
Se on englanninkielinen. It is in English.  
Se on aika edullinen, It is pretty cheap,  
ja Kempit päättävät ostaa sen. and the Kemps decide to buy it.  
Ilse on kiinnostunut Ilse takes an interest olla kiinnostunut 
taiteesta. in arts.  
Taide kiinnostaa myös Mariaa. Maria also finds art fascinating.  
Hän haluaisi opiskella myöhemmin She would like to study  
taideaineita. arts at some later time. www.uiah.fi


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners