Tutustuminen Helsinkiin  |  Sightseeing in Helsinki


Suomenlinnan jälkeen
After Suomenlinna, www.suomen
linna.fi 
Kempit haluavat tutustua the Kemps want to see 
tarkemmin Helsinkiin. more of Helsinki.  
He haluaisivat käydä They would like to visit käydä
nykytaiteen museossa the Museum of Contemporary www.kiasma.fi
Kiasmassa, Art, Kiasma,
mutta Martin ei tiedä, but Martin does not know astevaihtelu
missä se sijaitsee. where it is. verbityypit
Hän päättää kysyä He decides to ask  
eräältä mieheltä, joka a man who  
kävelee ohi. is just walking past.  
     
Martin: Anteeksi, mutta Excuse me, but  
tiedättekö Te, missä do you happen to know where  
on modernin taiteen museo the Museum of Contemporary  
Kiasma? Art, Kiasma, is?  
    
Mies: Joo, kyllä. Se on Well, yes. But it is   
kyllä aika kaukana. rather far from here.  
Kävelette ensin First walk  
suoraan eteenpäin direct on along  
tätä Aleksanterinkatua this Aleksanterinkatu.  
pitkin. Kun tulette When you are at the  
Stockmannin tavaratalon Stockmann department store,  
luokse, käännytte oikealle. turn to the right.  
Ja sitten kävelette  Then continue   
vähän matkaa (a short distance)   
Mannerheimintietä pitkin.  along Mannerheimintie  
 
Kiasma on Kiasma is  
Postitalon vieressä. next to the Main Post Office.  
Ymmärrättekö? Did you get it?  
    
Martin: Joo…en ole ihan Well .... I'm not quite  
varma, mutta luulen,  sure, but I think   
että ymmärrän. I do.  
    
Mies: Kyllä sinne on helppo It is easy to  
löytää. Näkemiin. find. Good-bye.  
    
Martin: Näkemiin ja kiitos Teille. Bye and thank you.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners