Ravintolassa |  In the restaurantAlso see the words in
Ravintolassa of chapter one.

  
 
Martin:Päivää.Hello. 
Tarjoilija: Päivää ja tervetuloa.Hello, and welcome in. 
Täällä ikkunan vieressäThere is a vacant table  
on vapaa pöytä.by the window here. 
HaluattekoWould you like 
syödä?something to eat?
Martin:Kyllä kiitos. Yes, please.  
Saisimmeko ruokalistan?Can we have the menu?
Tarjoilija:Tässä, olkaa hyvä.Here you are. 
Ja mitä juotavaaAnd what would 
haluaisitte?you like to drink? 
Martin:Minä otanI'd like to have  
pullon olutta.a bottle of beer, please.
Mitä oluttaWhat kind of beer  
teillä on?have you got?
Tarjoilija:Meillä on Koffia jaWe have got Koff andwww.koff.fi
Amiraalia ja Lapin Kultaa.Amiraali and Lapin Kulta.www.hart
wall.fi
Martin:Ööh…No, otanWell ... I'll have 
pullon Koffia.a bottle of Koff, please.
Ilse:Minä otan vähän viiniä.I'll have some wine. 
Saisinko viinilistan?Can I have the wine list?www.alko.fi
Hmm… otan lasinWell ... I'll have a glass of 
tätä ranskalaista this French  
punaviiniä.red wine, please.
Ja sitten vettä, kiitos.

And also water, please. 
Sitten Kempit katselevatThen the Kemps have a look 
jonkin aikaa ruokalistaa.at the menu. 
Hetken kuluttua tarjoilijaAfter a while the waiter  
tulee ja kysyy, mitä comes and asks what 
he haluaisivat tilata.

they would like to order. 
Martin:Minä otanI'd like to have  astevaihtelu
pippuripihvin.a pepper steak, please.
Tarjoilija:Ja millaisena And how would you 
haluaisitte sen?like it done?
Kypsänä, puolikypsänä Well-done, medium  
vai raakana?or raw?
Martin:Puolikypsänä, kiitos.Medium, please. 
Tarjoilija:Ja tuleeko sen And would you 
kanssa keitettyjälike cooked 
perunoita vai potatoes or 
ranskalaisia perunoita?French fries?
Martin:Ottaisin mielelläni I prefer  
keitettyjä perunoita.cooked potatoes.
Ilse:Minä otan tämänI'll have this 
kreikkalaisen salaatin, Greek salad,  
kiitos.please.
Tarjoilija:Ja entä lapsille?And the children? 
Martin:Pizzaa, niin kuinPizza, please, 
(smiles)tavallisesti.as usual. 
    
Tarjoilija tuo jonkin After a while the waiter  
ajan kuluttua ruoat.brings  the food. 
Kempit syövät The Kemps have their  
ja juttelevat.dinner and talk. 
 

<ruokailukuva>

 
 
Ruoka maistuu hyvältä.The food tastes good. 
Martin opettaa lapsilleMartin teaches the children the  
eri ruokien nimet names of different foods 
suomeksi.in Finnish. 
Lapsia naurattaa.The chidren can't help laughing. 
Kempit syövät kaikessaThe Kemps eat  
rauhassa ja suunnittelevat  in peace and make plans astevaihtelu
seuraavaa päivää.for the next day. 
Tänään illallaThis evening 
he aikovatthey are going to 
käydä vielä Kiasmassa,visit Kiasma, the Museumwww.kiasma.fi
nykytaiteen museossa.of Contemporary Art.  missä?
Kun he ovat syöneet,After they have had the meal, 
Martin pyytää laskun.

Martin asks the bill. 
Martin:Tarjoilija, saanko Waiter, can I have  
laskun, kiitos?the bill, please?
Tarjoilija:Hetkinen vain.

Just a moment. 
Martin ei maksa käteiselläMartin doesn't pay in cash 
vaan luottokortilla.but uses his credit card. 
Pöydälle hän päättää On the table 
jättää vähän juomarahaa,he leaves some tip 
vaikka se ei ole tavallistaeven though it is not common 
Suomessa.in Finland. 
Tarjoilija on tietystiThe waiter naturally 
hyvin iloinen.becomes very happy. 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners