Suomenlinnassa  |  In Suomenlinna
( www.suomenlinna.fi )


Kempit kävelevät lautalle.
The Kemps walk to the ferry. 
 
Lautta lähtee pian.The ferry is leaving soon. 
Lautalla on paljon väkeä,There are a lot of people, 
paljon turisteja jamany tourists and  
nuoria ihmisiä, jotka haluavatyoung people who want 
uida ja ottaa aurinkoato swim and sunbathe  
Suomenlinnassa.in Suomenlinna. 
 
Aurinko paistaa ja onThe sun is shining and 
lämmin ilma.the weather is warm. 
Tänään ei tuule.There is no wind today. 
Meri on sininen.The sea is blue. 
Merellä on paljon purjeveneitäThere are many sailing-boats  missä?
ja moottoriveneitä.and motorboats at sea. 
   
 
   
Lautta saapuu The ferry arriveswww.suomen
linna.fi
Suomenlinnaan.in Suomenlinna. 
Se on perillä.It arrives there. 
Kaikki poistuvat lautasta.All the people step ashore. 
Kempit tutustuvatThe Kemps look  
Suomenlinnaan.around Suomenlinna. 
Linnoitus onThe island fortress is  
historiallisesti mielenkiintoinen.historically interesting. 
He käyvät parissa They visit a couple of  käydä
museossa ja monessamuseums and many 
pienessä myymälässä. small shops. 
    
Sitten he kävelevätThen they walk verbityypit
uimarannalle ja saaren to the beach and until 
päähän asti. the other end of the island. 
Maisema on upea.The scenery is magnificient. 
Monet ihmiset istuskelevatMany people just sit 
rantakallioilla jaon the cliffs and  
vihreällä ruohikolla.green grass. 
He ovat retkellä.They have come for a picnic. 
    

 
   
Myös Kempeillä alkaa olla nälkä.The Kemps also start to feel hungry. 
He päättävät mennä ravintolaan,They decide to go to a restaurant 
joka on aika lähellä.which is rather near. 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners