Kävelyllä Helsingin keskustassa
Walking in the centre of Helsinki


 
Seuraavana päivänä Kempin
The next day, the Kemp  
perhe lähtee kävelylle family leave for a walk  
Helsingin keskustaan in the city centre  
ilman Renataa ja Timoa. without Renata and Timo.  
    
On kaunis ilma. The weather is fine.  
Taivaalla ei ole pilviä. There are no clouds in the sky. partitiivi
Aurinko paistaa. The sun is shining.  
Kadulla on There are lots of .  
paljon väkeä. people in the streets  
Monet ihmiset istuvat Many people sit  
katukahvilassa ja in street cafés and  
ottavat aurinkoa. enjoy the sun. partitiivi

 
Kempit kävelevät ja The Kemps walk and  
katselevat kaupunkia. look around the city. partitiivi
Pian näkyy meri. Soon the sea comes to view.  
Satamassa on monta There are many ships www.hel.fi/port
laivaa. in the harbour. partitiivi
He tulevat torille. They come to the Market Square. mihin?
Torin laidassa on At one side of the Market Square  
Havis Amandan patsas. there is Havis Amanda.  
Se on kaunis pieni suihkulähde. It is also a small fountain.  

 
Torilla on paljon väkeä. The Market Square is crowded. missä?
Ihmiset ostavat hedelmiä, People buy fruit,  
vihanneksia, kalaa ja kukkia. vegetables, fish and flowers.  
Siellä on myös monta There are also quite a few partitiivi
matkamuistokojua. souvenir stands.  
 
Torin keskellä on In the middle of the Market Square,  
mukava torikahvila. there is a nice marketplace café.  
Kempit päättävät The Kemps decide  
käydä kahvilla. to have a cup of coffee. käydä
     
Martin: Päivää, kaksi  Can I have two   
kuppia kahvia cups of coffee
ja kaksi  and two  
voipullaa, kiitos. buns, please.
Myyjä: Tässä olkaa hyvä. Here you are.  
Entä muuta? Anything else?  
Martin: Ja sitten lapsille… And then for the kids ...  
No, coca-colaa. Well, cokes, please.  
Mitä se tekee yhteensä? How much is that?  

 
Martin maksaa ja Kempit Martin pays and the Kemps seek  
etsivät vapaan pöydän. a vacant table for themselves.  
Pöydässä istuu myös A nice old lady is also sitting  
mukava vanha nainen. at the table.  
Hän alkaa puhua She starts to speak astevaihtelu
Kempien kanssa. to the Kemp family.  
    
Nainen: Päivää. Saanko kysyä, How do you do. May I ask  
mistä päin Te tulette? where you are from?  
Martin: Me tulemme Sveitsistä, We come from Switzerland,   
Zürichistä. Minä olen  Zurich. My name is   
Martin Kemp ja tässä  Martin Kemp and this   
on minun vaimoni Ilse. is my wife Ilse.  
Nainen: Hauska tutustua. Pleased to meet you.  
Minä olen Irja Mäkinen. I am Irja Mäkinen.  
Marin: Tässä on Maria, ja This is Maria and  
tämä on Hans. this is Hans.  
Nainen: Oletteko te täällä Are you  
lomamatkalla? on holiday?  
Martin: Kyllä. Yes, we are.  
Olemme Suomessa We'll be staying in Finland  
kolme viikkoa. for three weeks.  
Nainen: Ihanko totta? Really?  
Niin pitkän aikaa? For such a long time?  
Ja oletteko te Helsingissä And will you be staying in  
koko ajan? Helsinki all the time?  
Martin: Ei. Olemme Helsingissä No. We'll spend about  
noin viikon a week in Helsinki  
ja sitten katsomme and then go and see around  
muuta Suomea. the rest of Finland.  
Emme tiedä vielä We haven't made any astevaihtelu
tarkasti. detailed plans yet.  
Nainen: Oletteko Te ensimmäistä Is this your  
kertaa Suomessa? first time in Finland? nominityypit
Martin: Kyllä ja pidämme Yes, and we like it   pitää
kovasti Suomesta. very much in Finland.  
Nainen: Mutta miten te olette But how have you  
oppineet suomea? learned Finnish?  
Te puhutte oikein hyvin. You speak it very well.  
Martin: Noo... me olimme kurssilla. Well... we attended a course.  
Suomen kieli on Finnish is a very  
oikein mielenkiintoinen. interesting language.  
Se on vain niin erilainen, ja Only it is so different and  
siksi  se on vähän vaikea. therefore a bit difficult.  
Nainen: Oho…kello on jo noin paljon. Well, well ... it is getting late.  
Nyt minun täytyy I am sorry, I  täytyy
valitettavasti lähteä. need to go.  
Mutta hyvää lomaa Teille. But have a nice holiday.  
Martin: Näkemiin. Good-bye. www.suomen
linna.fi
Oli hauska tutustua. It was nice meeting you.  
Ai, niin…muuten…  But well,   
tiedättekö Te do you happen to know
mistä lähtee lautta where the ferry for  
Suomenlinnaan? Suomenlinna leaves?  
Nainen: Se lähtee tuolta… Over there...  
ihan läheltä. quite near here.  
No, hei sitten, Ok, bye then,  
oli kiva tavata. it was nice to see you.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners