Seuraavana päivänä  |  The next day


Aamulla he
In the morning, they   
heräävät aikaisin. wake up early. verbityypit
Aurinko paistaa. The sun is shining.  
Renata laittaa Renata is preparing  astevaihtelu
aamupalaa. breakfast. partitiivi
      
Ilse tulee Ilse comes  
alas keittiöön. down to the kitchen. mihin?
Hän haluaa auttaa Renataa, She wants to help Renata, partitiivi
mutta Renata ei  but Renata does not   
tarvitse apua. need any help.  
Hän sanoo Ilselle, She asks Ilse mihin?
että Ilse voi vain istua to just take a seat  
ja jutella hänen kanssaan, and talk to her,  
sillä aikaa kun while  
hän keittää she is making astevaihtelu
kahvia. coffee. partitiivi
       
He suunnittelevat yhdessä, Together they plan astevaihtelu
mitä tekevät aamupalan  they'll do    tehdä
jälkeen. after breakfast.  
       
Martin ja Timo  Martin and Timo  
heräävät myös also wake up  
ja tulevat aamupalalle. and come to have breakfast. mihin?
Martin kertoo Timolle, että Martin tells Timo that  
auton toinen lamppu one of the lamps of the car  
on sammunut ja has gone out and  
se täytyy vaihtaa. has to be changed.  
Timo sanoo, että Timo says that  
he voivat tehdä sen they can do it   
heti aamupalan jälkeen. right after breakfast.  
On kaunis päivä ja The day is nice and   
he päättävät lähteä kävelylle they decide to go for a walk  
Seurasaareen. to Seurasaari. www.hel.fi/tourism/
Se on kaunis  It is a beautiful   
museosaari Helsingissä. museum island in Helsinki.  
He ajavat sinne autoilla. They go there by car.  
      
Saarella on monta There are many nominityypit
vanhaa rakennusta. old buildings on the island. partitiivi
Pienet lapset juoksevat The kids keep running nominityypit
kovasti koko päivän, all day,  
syöttävät lintuja ja oravia. feed birds and squirrels.  
He käyvät saaren kahvilassa They visit a café on the island  
ja nauttivat kesästä, and enjoy the summer,  
ihanasta ilmasta the wonderful weather  
ja mukavasta päivästä. and the nice day.  
Timo kertoo Ilselle ja  Timo tells Ilse and mihin?
Martinille vähän Helsingin  Martin a little about   
historiasta. the history of Helsinki.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners