Nominityyppejä
Declension of nouns, adjectives, pronouns and numerals


Suomen kielessä on joitakin erityisiä  nominityyppejä, jotka on opeteltava erikseen. Niitä ei kuitenkaan ole paljon. Nominatiivi on se sananmuoto, joka on sanakirjan hakusana. Se on yleensä  myös subjektin sijamuoto. Partitiivimuotoa käytetään esimerkiksi numeroiden kanssa ja objektin sijamuotona (ks. partitiivi). Muut sijapäätteet (Missä?-Mistä?-Mihin?) ja monikon nominatiivi- ja akkusatiivimuoto muodostetaan ns. vartalosta. On tärkeää opetella vartalo hyvin.

In Finnish, certain specific types of nouns and adjectives have to be studied separately. However, there are just a few of them. Nominative is the standard form, found as the entry form in dictionaries. It is also normally the case of the subject of a sentence. Partitive is used with numerals, for example, and as the case of the object of a sentence (see Partitive). Other case endings (Where? - From where? - Where (to)?) and the nominative and accusative of plurals are formed using the stem of the word. It is important that you study the stems carefully.

 

-i-sana(uusi, moderni)   |  -i- words (new, modern)
vartalo hotelli, posti, pankki, taksi, turisti, kahvi, appelsiini, tomaatti…
pankki:panki-
pankkia
pankit
pankilla
pankilta
pankille
pankissa
pankista
pankkiin
-i-sana(vanha, suomalainen)  |  -i- words (old, Finnish)
a) mäki, joki, niemi, järvi, lahti,  lehti…
vartalo
järvi:järve-
järveä
järvet
järvellä
järveltä
järvelle
järvessä
järvestä
järveen
  
b) pieni, sieni, kieli, tuuli, suuri, nuori, vuori...
(n, l, r) + i
vartalo
suuri:suure-
suurta
suuret
suurella
suurelta
suurelle
suuressa
suuresta
suureen
  
Huomaa!
vartalo
lapsi:lapse-
lasta
lapset
lapsella
lapselta
lapselle
lapsessa
lapsesta
lapseen
-e-sana
vartalo perhe, huone, parveke, lentokone,
kone, kirje, osoite…
perhe:perhee-
perhettä
perheet
perheellä
perheeltä
perheelle
perheessä
perheestä
perheeseen
-nen-sana
vartalo suomalainen, ulkomaalainen,
nainen, ihminen, iloinen,
likainen…
nainen:naise-
naista
naiset
naisella
naiselta
naiselle
naisessa
naisesta
naiseen
-si-sana
vartalo vesi, vuosi, kuukausi, uusi, käsi…
uusi:uude-
uutta
uudet
uudella
uudelta
uudelle
uudessa
uudesta
uuteen
-is/-as/äs-sana
vartalo kaunis, kallis, sairas, eräs,
vieras, potilas…
kaunis:kaunii-
kaunista
kauniit
kauniilla
kauniilta
kauniille
kauniissa
kauniista
kauniiseen
   
vartalo
sairas:sairaa-
sairasta
sairaat
sairaalla
sairaalta
sairaalle
sairaassa
sairaasta
sairaaseen
-us/ys/os/ös-sana
vartalo kokous, rakennus, hallitus, kysymys,
ostos, kerros, näytös….
kokous:kokoukse-
kokousta
kokoukset
kokouksella
kokoukselta
kokoukselle
kokouksessa
kokouksesta
kokoukseen


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners