Renatan ja Timon luona  |  At Renata and Timo


Renatalla ja Timolla
Renata and Timo kenellä on
on kiva vierashuone. have a nice guest room.  
Se on suuri ja valoisa. It is big and light.  
Huoneessa on takkakin. There is also a fireplace in the room.  
Huoneessa on sohva, There is a sofa in the room,  
jonka voi avata. which can be spread out.  
Ilse ja Martin nukkuvat Ilse and Martin sleep   
sillä. Maria ja Hans on it. Maria and Hans  
nukkuvat lattialla. sleep on the floor. missä?
       
Kempit vievät   The Kemps take the  verbityypit
matkalaukut huoneeseen, ja suitcases to the room and mihin?
Ilse ottaa laukusta Ilse takes the bottle of parfume astevaihtelu
mistä?
hajuvesipullon. from the suitcase.
Se on lahja Renatalle. It is a present to Renata. mihin?
Renata kiittää lahjasta Renata thanks for the present  
ja kutsuu Kempit syömään. and asks the Kemps for dinner.  
       
Pöydässä on salaattia, On the table, there is salad,  
lohta, silliä ja perunaa, salmon, herring and potatoes,  
tuoretta ruisleipää ja sitten fresh rye bread and then partitiivi
on hyvää lihapataa. there is good meat casserole.  
Jälkiruoaksi on jäätelöä. For dessert there is ice-cream.  
Lapsilla on nälkä. The children are hungry. kenellä on
He syövät paljon. They eat much.  
Ruoka maistuu hyvältä. The food tastes good.  
Ruoan jälkeen he istuvat vielä After the meal, they remain  
kauan aikaa pöydässä around the table for a long time  
ja juttelevat ja nauravat. and talk and laugh.  
On niin paljon mitä kertoa. There is so much to tell.  
Sitten Martin sanoo, että Then Martin says that  
hänen täytyy soittaa  they have to call täytyy
isoäidille ja kertoa, the grandmother and tell her mihin?
että matka meni hyvin that the trip went well  
ja että nyt he ovat and that they are now olla
Helsingissä. in Helsinki.  
     
Hän soittaa isoäidille. He calls grandma. mihin?
Isoäiti kertoo, että Grandma says that   
ei voi oikein hyvin. she is not feeling very well.  
Hänellä on päänsärkyä She has got headache kenellä on
ja hänen jalkansa on and her leg is   genetiivi
kovin kipeä. very tender.  
Hänen täytyy She now needs to do täytyy
käydä nyt itse kaupassa, the shopping herself,  
ja matka on aika pitkä. and it is a long way to the shop.  
Ja koirankin kanssa on pakko And the dog has to be  
käydä ulkona joka päivä. taken out every day. missä?
Martin lohduttaa häntä ja sanoo, Martin consoles her and says partitiivi
että pian he tulevat takaisin. that they will be back soon. verbityypit
Sitten isoäiti lähettää terveisiä Then grandma sends her love  
Ilselle ja lapsille, ja to Ilse and the kids, and mihin?
he lopettavat puhelun. they hang up.  
       
Sen jälkeen he istuvat vielä After that they still sit  
kauan olohuoneessa in the living room for a long time nominityypit
ja juttelevat. and talk.  
Maria ja Hans pelaavat Maria and Hans play  
tietokonepeliä computer games partitiivi
ja leikkivät Hannun ja Riikan kanssa. and play with Hannu and Riikka.  
Heidi nukkuu päiväunet. Heidi is having her afternoon nap. astevaihtelu
Renata keittää kahvia. Renata makes coffee. partitiivi
Uunissa on suklaakakku. There is a chocolate cake in the oven.  
Kaikki juovat kahvia ja Everybody has coffee and  
syövät suklaakakkua. a slice of the cake. partitiivi
Kakku on tosi hyvää. The cake is delicious.  
Sitten Heidi-vauva herää. Then baby Heidi wakes up.  
Ensin Renata antaa First Renata gives astevaihtelu
Heidille vähän ruokaa, ja Heidi some food mihin?
sen jälkeen kaikki lähtevät and then they all astevaihtelu
ulos. go out. mihin?
He menevät kävelylle. They go for a walk.  
Ilma on kaunis. The weather is nice.  
Illalla Timo lämmittää In the evening, Timo heats up astevaihtelu
saunan, ja Martin ja hän  the sauna, and Martin and he  
menevät saunaan. go to the sauna.  
Ilse ja Renata juttelevat. Ilse and Renata are chatting.  
Lapset katsovat televisiota. The children are watching tv. www.mtv3.fi
Kello 22.00 pienet lapset At 22.00, the small ones  nominityypit
menevät nukkumaan. go to bed.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners