Laiva saapuu Helsinkiin  |  The ship arrives in Helsinki


Laiva saapuu
The ship arrives  www.vikingline.fi
Helsingin satamaan in the harbour of Helsinki  www.hel.fi/port
noin kello yhdeksän aikaan. at around nine o'clock.  
 
Kempit istuvat jo The Kemps already sit   
autossa ja odottavat in their car and are waiting astevaihtelu
että voivat ajaa for a permission to drive verbityypit
ulos laivasta. out of the ship. mistä?
Autokannella on monta There are many cars partitiivi
autoa. on the car deck.  
Pian kaikki on valmista Soon everything is ready,  
ja he ajavat ulos. and they drive out.  
Satamassa on  In the harbour area, there are  
myös tulli, mutta also the customs, but the www.tulli.fi
tullimiehet eivät  customs officers do not  partitiivi
pysäytä heitä. stop them.  
Kaikki käy hyvin nopeasti. Everything goes very quickly.  
Nyt he ovat Helsingissä. Now they are in Helsinki. www.hel.fi
    
Helsinki on kaunis Helsinki is a beautiful   
pieni kaupunki. small city.  
Siellä on vain vähän yli There are only a little over  
500 000 asukasta. 500,000 inhabitants. partitiivi
     
Renata ja Timo ovat tulleet Renata and Timo have come   
heitä vastaan. to meet the Kemps.  
Renata vilkuttaa kovasti. Renata keeps waving at them.  
Hän on niin iloinen, She is so happy now that  
kun näkee pitkästä aikaa after such a long time she  nähdä
ystävänsä. meets her friend.  
He halaavat toisiansa, They hug each other and  
ja miehet kättelevät. the men shake hands.  
Sitten he tervehtivät lapsia. Then they greet the children.  
Ilse ja Martin ajavat Ilse and Martin drive  
Renatan ja Timon auton perässä. behind Renata and Martin.  
He eivät tunne Helsinkiä, They do not know Helsinki, partitiivi
eivätkä tiedä, missä and neither where  astevaihtelu
Renata ja Timo asuvat. Renata and Timo live.  
Vihdoin he tulevat perille. Finally they are there.   
Renata ja Timo asuvat Renata and Timo live  
isossa omakotitalossa, in a big detached house   
ja heillä on monta and they have kenellä on
huonetta. many rooms.  partitiivi
Ja tietysti sauna. And the sauna of course. www.sauna.fi
Martin rakastaa saunaa, Martin loves the sauna,  partitiivi
mutta Ilse ei pidä saunasta. but Ilse is not fond of the sauna. mistä?
Renata ja Timo pyytävät Renata and Timo ask  
kaikkia sisälle. everybody to come in.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners