Kempin perhe matkustaa Suomeen
The Kemp family travel to Finland


Kempeillä on nyt
The Kemps have now their 
kesäloma.summer holiday. kenellä on
On heinäkuu. Koko muuIt is July. The rest of the 
perhe, äiti, isäfamily, the mother, the father 
ja lapset, matkustaa and the childern, travel to  
Suomeen, mutta isoäitiFinland, but the grandmother mihin?
jää kotiin.stays at home. 
Hän hoitaa taloa jaShe will look after the house partitiivi
koiraa sillä aikaa kunand the dog while   
muu perhe on the rest of the family 
matkalla.are on the trip. missä?
    
Kempit aikovat olla The Kemps are planning on 
Suomessa kolme viikkoa.staying in Finland for three weeks. partitiivi
He haluavat tulla Suomeen They want to come to Finland verbityypit
omalla autolla.by their own car.www.tieh.fi
He aikovat mennäThey are going to travel 
Kööpenhaminan javia Copenhagenwww.stockholm
town.com
Tukholman kautta.and Stockholm.
Matka on pitkä, muttaIt is a long way to travel, but  
on mukavaa, kunit is fun to travel  
on oma auto.by one's own car.www.autoliitto.fi
Silloin voi nähdä niin paljonThen you can see so much 
ja käydä monessa paikassa.and visit many places. missä?
    
He pakkaavat  They pack their  astevaihtelu
matkalaukut ja vievät  suitcases and take them verbityypit
ne autoon.into the car. mihin?
Sitten he halaavatThen they give a hug  verbityypit
isoäitiä ja sanovat, ettäto grandma and say that partitiivi
soittavat hänelle pian.they will call her soon. mihin?
    
He ajavat ensin Zürichistä  First they drive from Zurich  mistä?
Kööpenhaminaan.to Copenhagen. 
Kööpenhaminasta heFrom Copenhagen they go 
menevät laivalla Etelä-Ruotsiin.by ship to southern Sweden. mihin?
Etelä-Ruotsi on hyvinThe south of Sweden is >> kaupungilla
kaunista aluettavery beautiful. partitiivi
On paljon nähtävää.There is much to see. 
Tukholmassa heidän täytyyIn Stockholm they need to

täytyy

odottaa laivan lähtöäwait for the ship to leave 
noin viisi tuntia, muttafor about five hours, but now partitiivi
nyt heillä on aikaathey have time to do some kenellä on
katsella myös vähän sightseeing in www.stockholm
town.com
Tukholmaa.Stockholm.


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners