Pitää + -STA   |  to like + something


Pidätkö sinä ... ?    
Do you like ... ?

musiikista? music? www.musicfinland.com
urheilusta? sports? www.slu.fi
jääkiekosta? ice-hockey? www.finhockey.fi
  
Suomesta? Finland? www.finland.fi
saunasta? the sauna? www.sauna.fi
  
kahvista? coffee?
teestä? tea?
  
suklaasta? chocolate?
jäätelöstä? ice-cream?
  

Minä pidän kahvista. I like coffee.  
Minä en pidä kahvista. I don't like coffee.  

 

 

Olla kiinnostunut + -STA  |  to be interested in + something

Maria on kiinnostunut ... Maria is interested in ...
taiteesta. arts. www.uiah.fi
musiikista. music. www.siba.fi
  
Hans on kiinnostunut ... Hans is interested in ...
urheilusta. sports. www.sul.fi
jääkiekosta. ice-hockey. www.finhockey.fi
tietotekniikasta. computer sciences. www.ttlry.fi

 

Mistä sinä olet kiinnostunut? What are you interested in?  
     
Oletko sinä kiinnostunut
suomen kielestä?
Are you interested in the
Finnish language?
www.helsinki.fi/kksc/
language.services


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners