Partitiivi  |  Partitive
[ partitive | when to use the partitive case? | personal pronouns in the partitive case ]


Suomen kielessä on erityinen sijamuoto, partitiivi, jota monissa muissa kielissä ei ole. Se ilmaisee tavallisesti osaa jostakin, mutta sitä käytetään myös numeroiden kanssa ja negatiivissa lauseissa.

In Finnish, the partitive is a special case which is used to express or imply a part of something. Additionally, it is used in conjuction with numbers and in negative sentences. You will find this general case in a number of other contexts, too.

On tärkeää ymmärtää, että kyseessä ei ole monikon muoto.

It  is important to realize that this
is not a plural form.
Ensiksi katsomme partitiivin muodostusta ja myöhemmin sen käyttöä.To begin with, we shall study the formation of the partitive case and
then have a look at its use.

 

yksi tyttö   one girl
kaksi tyttöä   two girls
 
  yksi poika   one boy
  kolme poikaa   three boys
 
  yksi musta kissa   one black cat
  kaksi mustaa kissaa   two black cats
 
  yksi vanha mies   one old man
  kolme vanhaa mies   three old men

 

 

Nominatiivi Partitiivi  
  
Kun sanan lopussa on
yksi vokaali:

In case the word ends in
one vowel:
-a / -ä Examples:
koulu a school koulua to go to school
kirja a book kirjaa reading a book www.finlit.fi
kynä a pen kynää hold the pencil
seinä a wall seinää look at the wall
  
Kun sanan lopussa on
kaksi vokaalia:

In case the word ends in
two vowels:
-ta / -tä Examples:
radio a radio radiota to listen to the radio www.yle.fi
televisio a television televisiota to watch television www.mtv3.fi
museo a museum museota didn't find the museum www.designmuseum.fi
tie a road tie don't know the road www.tieh.fi
puu a tree puuta cannot see the tree www.helsinki.fi/ml/botgard
työ a work työ to love work www.mol.fi
  
Kun sanan lopussa
on konsonantti:

In case the word ends in
a consonant:

-ta / -tä Examples:
avain a key avainta cannot find the key
mies a man mies to love that man
puhelin a phone puhelinta three telephones www.elisa.fi
olut a beer olutta to drink beer www.hartwall.fi
tennis tennis tennis to play tennis
  
Kun sanan lopussa on -e:
In case the word ends in: -e

-tta / -ttä Examples:
kirje a letter kirjettä five letters www.posti.fi
perhe a family perhettä don't know the family
parveke a balcony parveketta a flat without a balcony
osoite an address osoitetta to know the address www.posti.fi
  
Huomaa!
Notice!

Opiskele nämä erikseen:
Study these, too:

Examples:
lapsi a child lasta five children
vuosi a year vuotta a hundred years
kuukausi a month kuukautta six months
vesi water vettä to drink water
uusi new uutta happy new year
     
ihminen a human being ihmistä didn't see any people
nainen woman naista don't know that woman
suomalainen
Finn
suomalaista ten Finns
kieli language kieltä speak the language
suuri big suurta two big boxes
pieni small pientä four small letters

>> when to use partitive ?Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners