Mistä ?  |  From where?
Exercise


Some help:

Missä lapset ovat? Mistä he tulevat? Mihin he lähtevät?
He ovat koulussa.
He ovat kioskilla.
He tulevat koulusta.
He tulevat kioskilta.
He lähtevät kouluun.
He lähtevät kioskille.
-ssa/-ssä    -lla/-llä-sta/-stä    -lta/-ltä-Vn     -lle
V= vokaali


Write the correct form of each noun into the text boxes. You
can check your answers by clicking on the question mark
buttons. You've three tries per question.

Mistä sinä tulet? - From where are you coming?
Minä tulen...  |  I'm coming from the/a.....
kauppa shop posti post office
konsertti concert lääkäri doctor
museo museum kirjasto library
uimahalli swimming hall tori marketplace
asema station pankki bank
disko disco kurssi course
Lontoo London kylä village
toimisto office Tallinna Tallinn
Madrid Madrid Ranska France
Bryssel Brussels New York New York


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners