Missä?  |  Where?
Harjoitus  |  Excercise


Some help:

Missä lapset ovat? Mistä he tulevat? Mihin he lähtevät?
  He ovat koulussa.
He ovat kioskilla.
  He tulevat koulusta.
He tulevat kioskilta.
  He lähtevät kouluun.
He lähtevät kioskille.
  -ssa/-ssä    -lla/-llä   -sta/-stä    -lta/-ltä   -Vn     -lle
V= vokaali


Write the correct form of each noun into the text boxes. You
can check your answers by clicking on the question mark
buttons. You've three tries per question.

Missä sinä nyt olet?  - Where are you now?
Minä olen ...  |  I am in/at the...
kirjasto library posti post office
keittiö kitchen bussipysäkki bus stop
museo museum kauppa shopping
uimahalli swimming hall tori marketplace
asema station pankki bank
piha yard kurssi course
koti home kylä village
toimisto office Tallinna Tallinn
   
Missä te käytte?  - Where are you going to go?
Me käymme...  |  We are going to the/a...
posti post office pankki bank
kirjasto library uimahalli swimming hall
kauppa shop sauna sauna
kioski kiosk elokuva cinema
museo museum teatteri theatre
konsertti concert kylä village
asema station kirkko church
tori marketplace bensiiniasema gas station
   


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners