Missä on ?
[ Missä? Mistä? Mihin? part I | Missä? Mistä? Mihin? part II  | Missä on? ]


   
Missä kirja on? Missä kirja on?  
  Where is the book? Where is the book?  
  Kirja on kassissa. Kirja on pöydällä.  
  The book is in the bag. The book is on the table.  
       
   
  Missä omena on? Missä omena on?  
  Where is the apple? Where is the apple?  
  Omena on pussissa. Omena on lautasella.  
  The apple is in the bag. The apple is on the plate.  
       
Minä panen kirjan kassiin. I put the book in the bag.  
  Kirja on kassissa. The book is in the bag.  
  Minä otan kirjan kassista. I take the book from the bag.  
       
  Minä panen kirjan pöydälle. I put the book on the table.  
  Kirja on pöydällä. The book is on the table.  
  Minä otan kirjan pöydältä. I take the book from the table.  
   
   
  Huomaa! Notice!  
         
Me olemme lomalla. We are on holiday. www.finnmatkat.fi
  Hän on matkalla. He is on his way. / 
He is away on business.
www.aurinkomatkat.fi
  Hän on lounaalla. He is having lunch. www.royalravintolat.com
  He ovat kahvilla. They are having coffee. www.hel.fi
  Me olemme kurssilla. We are attending a course. www.helsinki.fi/kksc/
language.services
   
  Huomaa! Notice!  
        
Kenelle sinä lähetät postikortin? Who are you sending the postcard to? www.posti.fi
  Lähetän sen Marialle, ystävälleni. I'm sending it to my friend Maria.  
        
  Keneltä sinä sait eilen kirjeen? From whom did you receive 
a letter yesterday?
www.posti.fi
  Sain sen Marialta, ystävältäni. I received it from my friend Maria.  


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners