Missä ? - Mistä ? - Mihin ?
[ Missä? Mistä? Mihin? part I | Missä? Mistä? Mihin? part II  | Missä on? ]


Missä äiti on? Where is mum?
 Hän on torilla.-lla/ She is in the marketplace.
  -llä
  
Mistä hän tulee? Where is she coming from?
 Hän tulee torilta.-lta/ She is coming from
  -ltä
 the marketplace.
Mihin hän lähtee? Where is she going?
 Hän lähtee torille. -lle She is going to the marketplace.


Missä te olette nyt?  |  Where are you now?
    
Me olemme nytasemalla.at the station.www.vr.fi
We are nowbensiiniasemalla.at the gas station.www.neste.fi
 torilla.at the marketplace.www.hel.fi
 kioskilla.at the kiosk.www.rautakirja.fi
 pihalla.out in the yard. 
 kadulla.in the street. 
 pysäkillä.at the bus stop.www.hel.fi/HKL
 kirkolla.at the church.evl.fi
 mökillä.in the cottage.>> pictures
 maalla.in the country.>> pictures
     
 kurssilla.attending a course.www.helsinki.fi/kksc/
language.services
   
Mistä te tulette?  |  Where do you come from?
    
Me tulemmeasemalta.from the station.www.vr.fi
We comebensiiniasemalta.from the gas station.www.neste.fi
 torilta.from the marketplace.www.hel.fi
 kioskilta.from the kiosk.www.rautakirja.fi
 pihalta.from the yard. 
 kadulta.from the street. 
 pysäkiltä.from the bus stop. 
 kirkolta.from the church. 
 mökiltä.from the cottage. 
 maalta.from the country. 
    
 kurssilta.from a course.. 
     
Mihin te menette?  |  Where are you going to?
    
Me menemmeasemalleto the station.www.vr.fi
We are goingbensiiniasemalleto the gas station.www.neste.fi
 torilleto the marketplace.www.hel.fi
 kioskilleto the kiosk.www.rautakirja.fi
 pihalleout. 
 kadulleto the street. 
 pysäkilleto the bus stop. 
 kirkolleto the church. seurakuntayhtymä
 mökilleto the cottage. 
 maalleto the countryside. 
    
 kurssilleto the course. 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners