Missä ? - Mistä ? - Mihin ?
[ Missä? Mistä? Mihin? part I | Missä? Mistä? Mihin? part II  | Missä on? ]


Missä lapset ovat?   Where are the children?
    He ovat koulussa. -ssa/   They are at school.
      -ssä
   
Mistä he tulevat iltapäivällä?   Where do they come from 
in the afternoon?
    He tulevat koulusta. -sta/   They come from school.
      -stä
   
Mihin he lähtevät aamulla?   Where do they go in the 
morning?
    He lähtevät kouluun.  -Vn
  V=vokaali
  They go to school.
V = vowel


Missä te olitte eilen?  |  Where were you yesterday?
         
Me olimme eilen saunassa. to  the sauna. www.sauna.fi
Yesterday we went uimahallissa. to  the swimming hall. www.urheiluhallit.fi
  kirjastossa. to  the library. www.kirjastot.fi
    ravintolassa. to a restaurant. www.scandic-hotels.com
    teatterissa. to a theatre. www.kansallisteatteri.fi
    konsertissa. to a concert. www.hel.fi/filharmonia
    elokuvissa. to the cinema. www.finnkino.fi
    kirkossa. to church. www.evl.fi
          
Me olimme eilen kylässä. We paid a visit to
friends yesterday.
 
Me olimme eilen lääkärissä. We went to see a
doctor yesterday.
www.hus.fi
          
  Me olimme eilen kotona. We were at home.  
  Me olimme eilen ulkona. We were out.  
  Me olimme eilen Timon ja Renatan luona. We visited Timo and
Renata.
 
   
Mistä te tulette?  |  Where do you come from?
         
Me tulemme saunasta. the sauna. www.sauna.fi
We come from uimahallista. the swimming hall. www.urheiluhallit.fi
  kirjastosta. the library. www.kirjastot.fi
    ravintolasta. the restaurant. www.scandic-hotels.com
    teatterista. the theatre. www.kansallisteatteri.fi
    konsertista. the concert. www.hel.fi/filharmonia
    elokuvista. the cinema. www.finnkino.fi
    kirkosta. church. www.evl.fi
         
Me tulemme kylästä. We come from our friends'.  
Me tulemme lääkäristä. We come from
seeing the doctor.
www.hus.fi
         
  Me tulemme kotoa. We are coming from home.  
  Me tulemme ulkoa. We are coming from 
out-of-doors.
 
  Me tulemme Timon ja Renatan luota. We are coming from
Timo's and Renata's place.
 
   
Mihin te menette?  |  Where are you going to?
         
Me menemme saunaan. the sauna. www.sauna.fi
We are going to uimahalliin. the swimming hall. www.urheiluhallit.fi
  kirjastoon. the library. www.kirjastot.fi
    ravintolaan. the restaurant. www.scandic-hotels.com
    teatteriin. the theatre. www.kansallisteatteri.fi
    konserttiin. a concert. www.hel.fi/filharmonia
    elokuviin. the cinema. www.finnkino.fi
    kirkkoon. church. www.evl.fi
         
Me menemme kylään. We are going to pay 
a visit to friends.
 
Me menemme lääkäriin. We are going to visit 
a doctor.
www.hus.fi
         
  Me menemme kotiin. We are going home.  
  Me menemme ulos. We are going out.  
  Me menemme Timon ja Renatan luo. We are going to visit 
Timo and Renata.
 


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners