Olla - tehdä - nähdä


OL/LA  |  to be
     
minä olen me olemme minä en ole me emme ole
  sinä olet te olette sinä et ole te ette ole
  hän on he ovat hän ei ole he eivät ole

 

TEH/DÄ  |  to do
     
minä teen me teemme minä en tee me emme tee
  sinä teet te teette sinä et tee te ette tee
  hän tekee he tekevät hän ei tee he eivät tee

 

NÄH/DÄ   |  to see
     
minä näen me näemme minä en näe me emme näe
  sinä näet te näette sinä et näe te ette näe
  hän näkee he näkevät hän ei näe he eivät näe


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners