Verbityypit  |  Types of verbs

[  Verbityypit  1  |  2  |  3  |  4  |  5  ]


Verbityyppi 1
       
-A/-Ä      
PUHU/A speak    
minä puhun me puhumme minä en puhu me emme puhu
sinä puhut te puhutte sinä et puhu te ette puhu
hän puhuu he puhuvat hän ei puhu he eivät puhu
        
KYSY/Ä ask    
minä kysyn me kysymme minä en kysy me emme kysy
sinä kysyt te kysytte sinä et kysy te ette kysy
hän kysyy he kysyvät hän ei kysy he eivät kysy
         
   
Verbityyppi 2
        
-DA/-DÄ       
JUO/DA drink    
minä juon me juomme minä en juo me emme juo
sinä juot te juotte sinä et juo te ette juo
hän juo he juovat hän ei juo he eivät juo
         
SYÖ/DÄ eat    
minä syön me syömme minä en syö me emme syö
sinä syöt te syötte sinä et syö te ette syö
hän syö he syövät hän ei syö he eivät syö
         
TUO/DA bring    
minä tuon me tuomme minä en tuo me emme tuo
sinä tuot te tuotte sinä et tuo te ette tuo
hän tuo he tuovat hän ei tuo he eivät tuo
         
VIE/DÄ take    
minä vien me viemme minä en vie me emme vie
sinä viet te viette sinä et vie te ette vie
hän vie he vievät hän ei vie he eivät vie
        
   
Verbityyppi 3
        
-LA / LÄ + e      
OPISKEL/LA study    
minä opiskelen me opiskelemme minä en opiskele me emme opiskele
sinä opiskelet te opiskelette sinä et opiskele te ette opiskele
hän opiskelee he opiskelevat hän ei opiskele he eivät opiskele
        
TUL/LA come    
minä tulen me tulemme minä en tule minä en tule
sinä tulet te tulette sinä et tule te ette tule
hän tulee he tulevat hän ei tule he eivät tule
        
KÄVEL/LÄ walk    
minä kävelen me kävelemme minä en kävele me emme kävele
sinä kävelet te kävelette sinä et kävele te ette kävele
hän kävelee he kävelevät hän ei kävele he eivät kävele
        
-NA / NÄ + e      
PAN/NA put    
minä panen me panemme minä en pane me emme pane
sinä panet te panette sinä et pane te ette pane
hän panee he panevat hän ei pane he eivät pane
         
MEN/NÄ go    
minä menen me menemme minä en mene me emme mene
sinä menet te menette sinä et mene te ette mene
hän menee he menevät hän ei mene he eivät mene
         
-RA / RÄ + e      
PUR/RA bite    
minä puren me puremme minä en pure me emme pure
sinä puret te purette sinä et pure te ette pure
hän puree he purevat hän ei pure he eivät pure
        
SUR/RA grieve    
minä suren me suremme minä en sure me emme sure
sinä suret te surette sinä et sure te ette sure
hän suree he surevat hän ei sure he eivät sure
         
-(S)TA / (S)TÄ + e      
NOUS/TA get up    
minä nousen me nousemme minä en nouse me emme nouse
sinä nouset te nousette sinä et nouse te ette nouse
hän nousee he nousevat hän ei nouse he eivät nouse
         
PES/TÄ wash    
minä pesen me pesemme minä en pese me emme pese
sinä peset te pesette sinä et pese te ette pese
hän pesee he pesevät hän ei pese he eivät pese
         
   
Verbityyppi 4   
         
-(V)TA/TÄ + a/ä V = vowel    
HALU/TA want    
minä haluan me haluamme minä en halua me emme halua
sinä haluat te haluatte sinä et halua te ette halua
hän haluaa he haluavat hän ei halua he eivät halua
         
SIIVO/TA clean    
minä siivoan me siivoamme minä en siivoa me emme siivoa
sinä siivoat te siivoatte sinä et siivoa te ette siivoa
hän siivoaa he siivoavat hän ei siivoa he eivät siivoa
         
HERÄ/TÄ wake up    
minä herään me heräämme minä en herää me emme herää
sinä heräät te heräätte sinä et herää te ette herää
hän herää he heräävät hän ei herää he eivät herää
         
PELA/TA play    
minä pelaan me pelaamme minä en pelaa me emme pelaa
sinä pelaat te pelaatte sinä et pelaa te ette pelaa
hän pelaa he pelaavat hän ei pelaa he eivät pelaa
          
          
Verbityyppi 5
          
-(i)TA/TÄ + tse      
TARVI/TA need    
minä tarvitsen me tarvitsemme minä en tarvitse me emme tarvitse
sinä tarvitset te tarvitsette sinä et tarvitse te ette tarvitse
hän tarvitsee he tarvitsevat hän ei tarvitse he eivät tarvitse
        
VALI/TA choose    
minä valitsen me valitsemme minä en valitse me emme valitse
sinä valitset te valitsette sinä et valitse te ette valitse
hän valitsee he valitsevat hän ei valitse he eivät valitse
        
HÄIRI/TÄ disturb    
minä häiritsen me häiritsemme minä en häiritse me emme häiritse
sinä häiritset te häiritsette sinä et häiritse te ette häiritse
hän häiritsee he häiritsevät hän ei häiritse he eivät häiritse
        


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners