Astevaihtelu (k, p, t) nomineissa
Stufenwechsel (k, p, t) bei Nomen


Mies kävelee kadulla.    Ein Mann läuft auf der Strasse.  
Katu on lyhyt.


  Die Strasse ist kurz.  
Autot ajavat sillalla. Die Autos fahren auf der Brücke.
Silta on pitkä.

Die Brücke ist lang.
Paperit ovat pöydällä.   Die Papieren liegen auf dem Tisch.  
Pöytä on työhuoneessa.

  Der Tisch ist im Arbeitszimmer.  
Minä käyn kaupassa. Ich gehe einkaufen. (~hin & zurück) www.hok.fi
Me menemme kauppaan.

Wir gehen ins Geschäft. (~dort bleibend) www.kesko.fi
Me käymme huomenna kirkossa.   Wir gehen morgen zur Kirche. (~hin & zurück) www.evl.fi
Me menemme huomenna kirkkoon.

  Wir gehen morgen in die Kirche. (~dort bleibend) www.katt.fi

 


 

  Nominativ im ... aus ... in ... herein Plural  
kakku kakussa kakusta kakkuun kakut Kuchen
kuppi kupissa kupista kuppiin kupit Tasse
hattu hatussa hatusta hattuun hatut Hut
laki laissa laista lakiin lait Gesetz
lupa luvassa luvasta lupaan luvat Erlaubnis
päiväkoti päiväkodissa päiväkodista päiväkotiin päiväkodit Vorkindergarten
nky sängyssä sängystä nkyyn sängyt Bett
ranta rannassa rannasta rantaan rannat Strand
multa mullassa mullasta multaan mullat Erde (z.B. Garten-)
virta virrassa virrasta virtaan virrat Strom

 


 

Wortstamm  <pic>
kauppa:kaupa- 
kauppaa  
kaupat
die Geschäfte
 kaupalla das G. hat, mit dem G. , auf dem G.
 kaupalta vom G. (erwarten usw)
 kaupalle zum G., auf das G., für das G.
 kaupassa im G.
 kaupasta aus dem G.
kauppaan


in das G.


kirkko:kirko-  
kirkkoa  
kirkot
die Kirchen
 kirkolla die K. hat, auf der K.
 kirkolta von der K.
 kirkolle zur K., auf die K., für die K.
 kirkossa in der K.
 kirkosta aus der K.
kirkkoon


in die K.


Englanti:Englanni-  
Englantia  
Englannissa
in England
 Englannista aus England
Englantiin


nach England


Irlanti:Irlanni-  
Irlantia  
Irlannissa
in Irland
 Irlannista aus Irland
Irlantiin


nach Irland


Itävalta:Itävalla-  
Itävaltaa  
Itävallassa

in Österreich
 Itävallasta aus Österreich
Itävaltaan


nach Österreich


Helsinki:Helsingi-  
Helsink  
Helsingissä

in Helsinki
 Helsingistä aus Helsinki
Helsinkiin


nach Helsinki


Hanko:Hango-  
Hankoa  
Hangossa

in Hanko
 Hangosta aus Hanko
Hankoon


nach Hanko


Turku:Turu-  
Turkua  
Turussa

in Turku
 
 Turusta aus Turku  
 Turkuun nach Turku  
    


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners