Kysyminen  |  Fragen stellen


(A) Kysymyssana
       
Kuka hän on? Wer ist er?  
       
Mikä on hänen nimensä? Wie ist sein Name? genetiivi
       
  Mikä on hänen osoitteensa? Wie ist seine Adresse? www.nls.fi
       
Mitä kieltä hän puhuu? Welche Sprache spricht er? partitiivi
       
Minkä maalainen hän on? Wo kommt er her? www.uvi.fi
       
Missä kaupungissa te asutte? In welcher Stadt wohnt ihr? www.nls.fi
       
Mihin te menette? Wo geht ihr hin?   Mihin?
       
Mistä te tulette? Wo kommt ihr her?   Mistä?
       
Kuinka vanha hän on? Wie alt ist sie? numerot
       
  Kuinka kauan hän on Suomessa? Wie lange bleibt sie in Finnland?  
       
Miten hän puhuu suomea? Wie gut spricht sie Finnisch? www.helsinki.fi/
kksc/language.
services
     
Miksi hän opiskelee suomea? Warum studiert sie Finnisch?  
       
Milloin te tulette? Wann kommt ihr? milloin?
       
Mihin aikaan te tulette? Wann werdet ihr kommen? kellonajat
       
Millainen ilma tänään on? Wie ist das Wetter heute? ilma


(B) -ko / -kö kysymys  |  Die Finnische Endung -ko/-kö
 
Hän asuu Ranskassa. Hän puhuu suomea.
  Er lebt in Frankreich.   Er spricht finnisch.
     
Asuuko hän Ranskassa? Puhuuko hän suomea?
  Lebt er in Frankreich?   Spricht er finnisch?

 

TANSSIA   www.tangomarkkinat.fi
    Minä tanssin hyvin.
Ich tanze gut.
Tanssinko minä hyvin?
Tanze ich gut?
  Sinä tanssit hyvin.
Du tanzt gut.
  Tanssitko sinä hyvin?
Tanzt du gut?
  Hän tanssii hyvin.
Er tanzt gut.
  Tanssiiko hän hyvin?
Tanzt er gut ?
Me tanssimme hyvin.
Wir tanzen gut.
Tanssimmeko me hyvin?
Tanzen wir gut?
  Te tanssitte hyvin.
Ihr tanzt gut.
  Tanssitteko te hyvin?
Tanzt ihr gut?
  He tanssivat hyvin.
Sie tanzen gut.
  Tanssivatko he hyvin?
Tanzen sie gut?
       
Oletko sinä työssä? Gehst du arbeiten?
  Asutteko te Lontoossa? Lebst du in London?
  Puhutko sinä hyvin espanjaa? Sprichst du gut Spanisch?
Onko sinulla lapsia? Hast du Kinder?
  Elää sinun isäsi? Ist dein Vater noch am Leben?

 This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä - Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen - Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner and partially (C) Jukka Rydenfelt, and

University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

Finnish for Foreigners