Kenellä ei ole?  |  Wer hat nicht?
[ Kenellä on? | Kenellä ei ole?  | Esimerkkejä ]


minullaei ole    ich   habe nicht   meillä ei ole   wir haben nicht
sinullaei ole  du   hast nicht  teilläei ole  ihr haben nicht
hänelläei ole  er/sie   hat nicht  heilläei ole  sie haben nicht
              
Annellaei ole Anne   hat  
Timollaei ole Timo   hat
Renatalla ei ole Renata   hat nicht
Davidillaei ole David  hat nicht


Minulla ei ole koiraa. Ich habe keinen Hund. partitiivi
Meillä ei ole autoa. Wir haben kein Auto.  
Hänellä ei ole kirjaa. Er hat kein Buch.  
      
Johnilla ei ole aikaa. John hat keine Zeit.  


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners