Muissa kaupungeissa  |  In anderen finnische Städte


Tampereen jälkeen Kempit
Nach ihrem Tampere-Besuch fahren  
ajavat Jyväskylään die Kemps nach Jyväskylä, und www.jyvaskyla.fi
ja Jyväskylästä Kaustiselle. von Jyväskylä aus nach Kaustinen. www.kaustinen.fi
He käyvät Kaustisen Dort schauen sie sich das  
kansanmusiikkijuhlilla. Kaustinen Volksmusik-Festival an. www.kaustinen.fi/ktk
Sieltä he ajavat Kuopioon Von dort fahren sie weiter nach www.kuopio.fi
ja Kuopiosta Joensuuhun. Kuopio, dann nach Joensuu. www.joensuu.fi
Joensuusta he ajavat Nach Joensuu geht es weiter nach  
Savonlinnaan, jossa Savonlinna, wo es gerade www.savonlinna.fi
on oopperajuhlat. ein Oper-Festival gibt.  
    
He käyvät myös Punkaharjulla. Sie halten auch in Punkaharju an. www.punkaharju.fi
Luonto on siellä uskomattoman Die Natur ist dort unglaublich  
kaunis. He käyvät taidekeskus schön. Sie besuchen das www.retretti.fi
Retretissä. Kunstzentrum Retretti.  
    
Sitten he ajavat Imatran kautta Dann fahren sie über Imatra www.imatra.fi
Lappeenrantaan. nach Lappeenranta. www.lappeenranta.fi
Lappeenrannasta he ajavat Von Lappeenranta fahren sie www.lahti.fi
Lahteen. weiter nach Lahti.  
He käyvät uudessa upeassa Sie besuchen das neue  
Sibelius-talossa. eindrucksvolle Sibelius-Haus.  
Se on suuri puinen Es ist ein großes aus Holz  
konserttirakennus, jonka gebautes Konzertgebäude, dessen  
akustiikkaa on kehuttu kovasti. Akustik sehr gelobt worden ist.  
Rakennus kiinnostaa Ilseä Das Gebäude interessiert Ilse www.hut.fi/Yksikot/
Osastot/A/
kovasti. He tutustuvat muutenkin sehr. Sie sehen sich auch alle
Lahden kaikkiin nähtävyyksiin. sonstigen Attraktionen von Lahti an.  
Lahdesta he ajavat Von Lahti fahren sie nach www.hameenlinna.fi
Hämeenlinnaan. He käyvät Hämeenlinna. Sie besuchen  
vanhassa linnassa ja tutustuvat das alte Schloss und den  
Aulangon luonnonpuistoon. Aulanko Naturpark.  
Hämeenlinnasta he ajavat Aus Hämeenlinna fahren sie  
takaisin Helsinkiin ja Espooseen zurück nach Helsinki und Espoo, mihin?
Timon ja Renatan luokse. zu Timo und Renata.  


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners