Ruokakaupassa  |  Im Lebensmittelgeschäft
( www.elanto.fi )


Kempin perhe käy
Die Familie Kemp geht  
ruokakaupassa. ins Lebensmittelgeschäft.  
Tänä iltana he An diesem Abend   milloin?
aikovat laittaa wollen sie das astevaihtelu
illallisen. Abendessen vorbereiten. nominityypit
    
He menevät suureen  Sie gehen in ein grosses  
kauppaan, joka sijaitsee Geschäft, das neben dem mihin?
aseman lähellä. Bahnhof liegt.  
Kaupassa on  Im Geschäft sind  
paljon väkeä. viel Leute.  
Martin ja Ilse ottavat  Martin und Ilse nehmen sich  
ostoskärryt. einen Einkaufswagen.  
He ostavat tonnikalaa, Sie kaufen Thunfisch,  
katkarapuja, oliiveja Krevetten, Oliven  
ja paljon muuta. und vieles andere. partitiivi
He tulevat leipä- ja Sie kommen in die Brot-  
juusto-osastolle. und Käseabteilung.  
    
Myyjä:Päivää. Guten Tag.  
Ja mitä saa olla? Was hätten Sie gerne?  
    
Martin:Saanko viisi Könnte ich bitte  
patonkia ja kaksi  zwei [patonoki] und zwei  
ruisleipää? Roggenbrote bekommen?  
Niin… tuo leipä Ja... und das Brot  
tuolla. dort drüben.  
    
Myyjä:Tämä? Das hier?  
    
Martin:Niin…juuri se. Ja.. genau das.  
Kaksi, kiitos. Zwei, danke.  
    
Myyjä:Tässä, olkaa hyvä. Hier, bittesehr.  
Entä muuta? Sonst noch etwas?  
    
Martin:Sitten otan vielä Dann nehme ich noch  
Camembert-juustoa. Camembert-Käse.  
Onko se ranskalaista? Ist das französischer? nominityypit
    
Myyjä:Ei. Tämä on  Nein. Dieser ist  
suomalaista, mutta  finnisch, aber der nominityypit
tuo toinen juusto andere Käse ist  
on ranskalaista. französisch.  
Otatteko sitä? Möchten Sie davon?  
   
Martin:Joo, kyllä. Kiitos. Jaa, ja. Danke.  
   
Myyjä:Tässä, olkaa hyvä. Bittesehr.  
Tuleeko vielä muuta? Und sonst noch etwas?  
   
Martin:Ei muuta, kiitos. Nicht weiteres, danke.  
   
Suomessa ruokakaupassa ei  In finnischen Lebensmittelgeschäften  
myydä viiniä, ja siksi verkauft man keinen Wein, deshalb partitiivi
heidän täytyy ostaa  müssen sie den Wein bei täytyy
viini Alkosta. Alko kaufen. www.alko.fi
Onneksi se on vielä auki. Zum Glück haben sie noch geöffnet.  


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners