Verbintaivutus  |  KonjugationPUHUA  |  sprechen    ELÄÄ  |  leben
 minä puhunme puhumme minä elänme elämme
 sinä puhutte puhutte sinä elätte elätte
 hän puhuuhe puhuvat hän eläähe elävät
  
OLLA   |  sein (unregelmäßig)
minä-nme-mme minä olenme olemme
sinä-tte-tte sinä olette olette
hän-V (der gleiche Vokal)he-vat/-vät hän onhe ovat


This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä - Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen - Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner and partially (C) Jukka Rydenfelt, and

University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

Finnish for Foreigners