Taidemuseossa  |  Im Museum für moderne Kunst


Kiasma löytyy helposti
Kiasma ist leicht zu finden www.kiasma.fi
ja Kempit menevät sisään. und die Kemps gehen rein.
He ostavat sisäänpääsyliput. Sie kaufen Eintrittskarten.  
Museossa on tässä Diesen Monat hat das Museum  
kuussa mielenkiintoinen eine interessante Ausstellung, www.kulttuuri.net
näyttely, ja siksi siellä und deshalb sind www.artists.fi
on aika paljon väkeä. dort recht viele Leute.  
    
Rakennus on  Das Gebäude ist   
arkkitehtonisesti architektonisch  
mielenkiintoinen. interessant.  
 
Näyttelytilat ovat  Die Ausstellungsfläche ist   
hyvät, ja valaistus on gut, und die Beleuchtung   
erittäin onnistunut. ist hervorragend gelungen.  
    
Kempit tutustuvat moneen Die Kemps schauen sich  
mielenkiintoiseen työhön, einige interessante Arbeiten an,  
kulkevat rauhassa läpi  laufen langsam durch   
koko rakennuksen ja das ganze Gebäude und nominityypit
ihastelevat sen arkkitehtuuria. bewundern dessen Architektur.  
     
Kun he tulevat taas Als sie wieder am untersten  
takaisin pohjakerrokseen,  Stockwerk ankommen,  nominityypit
he huomaavat, että sehen sie, daß   
pohjakerroksessa on es dort nominityypit
kirjamyymälä. einen Buchladen gibt.  
    

 
    
Kirjamyymälässä on Im Buchladen gibt es   
kiinnostava kirja ein interessantes Buch  
Suomen taiteesta. über finnische Kunst. www.fng.fi
Se on englanninkielinen. Es ist auf Englisch.  
Se on aika edullinen, Es ist recht billig, und die  
ja Kempit päättävät ostaa sen. Kemps beschließen es zu kaufen.  
Ilse on kiinnostunut Ilse interessiert sich olla kiinnostunut 
taiteesta. für Kunst.  
Taide kiinnostaa myös Mariaa. Maria findet Kunst auch faszinierend.  
Hän haluaisi opiskella Sie würde gern irgendwann  
myöhemmin taideaineita. später Kunst studieren. www.uiah.fi


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners