Tutustuminen Helsinkiin  |  Stadtbesichtigung in Helsinki


Suomenlinnan jälkeen
Im Anschluss zu Suomenlinna www.suomen
linna.fi 
Kempit haluavat tutustua möchten die Kemps Helsinki 
tarkemmin Helsinkiin. noch etwas genauer kennenlernen.  
He haluaisivat käydä Sie möchten das käydä
modernin taiteen Museum für Moderne www.kiasma.fi
museossa Kiasmassa, Kunst - Kiasma - besuchen,
mutta Martin ei tiedä, aber Martin weis nicht, astevaihtelu
missä se sijaitsee. wo es liegt. verbityypit
Hän päättää kysyä Er entschliesst sich einen  
eräältä mieheltä, joka Mann zu fragen der  
kävelee ohi. gerade vorbei läuft.  
    
Martin:Anteeksi, mutta Entschuldigen Sie, aber  
tiedättekö Te, missä wissen Sie, wo das  
on modernin taiteen museo Kiasma Museum für Moderne  
Kiasma? Kunst ist?  
   
Mies:Joo, kyllä. Se on Naja, ja. Aber es ist  
kyllä aika kaukana. ziemlich weit weg.  
Kävelette ensin Laufen Sie zuerst  
suoraan eteenpäin geradeaus  
tätä Aleksanterinkatua entlang dieser Alexanderstrasse.  
pitkin. Kun tulette Wenn Sie beim  
Stockmannin tavaratalon Kaufhaus Stockmann  
luokse, käännytte oikealle. ankommen, gehen Sie nach rechts.  
Ja sitten kävelette  Dann laufen Sie  
vähän matkaa eine kurze Strecke  
Mannerheimintietä pitkin.  entlang der Mannerheimstrasse.  
 
Kiasma on Miasma ist  
Postitalon vieressä.

neben der Hauptpost ('Posthaus').

 
Ymmärrättekö? Haben Sie alles verstanden?  
   
Martin:Joo…en ole ihan Njaa.... ich bin nicht ganz  
varma, mutta luulen,  sicher, aber ich denke mal,  
että ymmärrän. ich habs verstanden.  
   
Mies:Kyllä sinne on helppo Es ist jedenfalls relativ leicht zu  
löytää. Näkemiin. finden. Auf Wiedersehen.  
   
Martin:Näkemiin ja kiitos Teille. Auf Wiedersehen und vielen Dank!  


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners