Kävelyllä Helsingin keskustassa
Ein Rundgang durch Helsinki


 
Seuraavana päivänä Kempin
Am nächsten Tag macht die  
perhe lähtee kävelylle Familie Kemp einen Spaziergang  
Helsingin keskustaan in der Innenstadt,  
ilman Renataa ja Timoa. ohne Renata und Timo.  
    
On kaunis ilma. Das Wetter ist schön.  
Taivaalla ei ole pilviä. Es sind keine Wolken am Himmel. partitiivi
Aurinko paistaa. Die Sonne scheint.  
Kadulla on Auf den Straßen  
paljon väkeä. sind viele Leute.  
Monet ihmiset istuvat Viele Menschen sitzen  
katukahvilassa ja in den Straßencafés und  
ottavat aurinkoa. genießen die Sonne. partitiivi

 
Kempit kävelevät ja Die Kemps gehen durch  
katselevat kaupunkia. die Stadt und schauen sich um. partitiivi
Pian näkyy meri. Bald kann man das Meer sehen.  
Satamassa on monta Es sind viele Schiffe www.hel.fi/port
laivaa. im Hafen. partitiivi
He tulevat torille. Sie kommen zu einem Marktplatz. mihin?
Torin laidassa on An der einen Seite des  
Havis Amandan patsas. Marktplatzes ist Havis Amanda.  
Se on kaunis pieni suihkulähde. Das ist ein kleiner Brunnen.  

 
Torilla on paljon väkeä. Der Marktplatz ist voll. missä?
Ihmiset ostavat hedelmiä, Leute kaufen Obst,  
vihanneksia, kalaa ja kukkia. Gemüse, Fisch und Blumen.  
Siellä on myös monta Es gibt auch einige partitiivi
matkamuistokojua. Souvenir-Stände.  
 
Torin keskellä on In der Mitte des Marktplatzes  
mukava torikahvila. ist ein nettes Marktplatzcafé.  
Kempit päättävät Die Kemps beschließen  
käydä kahvilla. eine Tasse Kaffe zu trinken. käydä
     
Martin: Päivää, kaksi  Kann ich    
kuppia kahvia zwei Tassen Kaffee
ja kaksi  und zwei  
voipullaa, kiitos. Brötchen haben, bitte.
Myyjä: Tässä olkaa hyvä. Bitte sehr.  
Entä muuta? Sonst irgendetwas?  
Martin: Ja sitten lapsille… Und für die Kinder ...  
No, coca-colaa. Also, Colas, bitte.  
Mitä se tekee yhteensä? Wieviel kostet das?  

 
Martin maksaa ja Kempit Martin bezahlt und die Kemps  
etsivät vapaan pöydän. suchen einen freien Tisch.  
Pöydässä istuu myös Eine nette alte Dame sitzt auch  
mukava vanha nainen. an dem Tisch.  
Hän alkaa puhua Sie fängt an mit der Familie astevaihtelu
Kempien kanssa. Kemp zu reden.  
    
Nainen: Päivää. Saanko kysyä, Guten Tag. Darf ich fragen,  
mistä päin Te tulette? wo Sie herkommen?  
Martin: Me tulemme Sveitsistä, Wir kommen aus der Schweiz,   
Zürichistä. Minä olen  Zürich. Mein Name ist   
Martin Kemp ja tässä  Martin Kemp und das    
on minun vaimoni Ilse. ist meine Frau Ilse.  
Nainen: Hauska tutustua. Sehr erfreut.  
Minä olen Irja Mäkinen. Ich bin Irja Mäkinen.  
Marin: Tässä on Maria, ja Das ist Maria und  
tämä on Hans. das ist Hans.  
Nainen: Oletteko te täällä Sind Sie hier  
lomamatkalla? auf Ferien?  
Martin: Kyllä. Ja, sind wir.  
Olemme Suomessa Wir sind in Finnland  
kolme viikkoa. für drei Wochen.  
Nainen: Ihanko totta? Wirklich?  
Niin pitkän aikaa? So eine lange Zeit?  
Ja oletteko te Helsingissä Und bleiben Sie  
koko ajan? die ganze Zeit in Helsinki?  
Martin: Ei. Olemme Helsingissä Nein. Wir bleiben ungefähr  
noin viikon eine Woche in Helsinki  
ja sitten katsomme und dann sehen wir uns  
muuta Suomea. den Rest von Finnland an.  
Emme tiedä vielä Wir haben noch keine astevaihtelu
tarkasti. genauen Pläne.  
Nainen: Oletteko Te ensimmäistä Sind Sie zum  
kertaa Suomessa? ersten Mal in Finnland? nominityypit
Martin: Kyllä ja pidämme Ja, und es gefällt uns sehr   pitää
kovasti Suomesta. in Finnland.  
Nainen: Mutta miten te olette Aber wie haben Sie  
oppineet suomea? Finnisch gelernt?  
Te puhutte oikein hyvin. Sie sprechen sehr gut.  
Martin: Noo... me olimme kurssilla. Naja... wir haben einen Kurs besucht.  
Suomen kieli on Finnisch ist eine  
oikein mielenkiintoinen. sehr interessante Sprache.  
Se on vain niin erilainen, ja Es ist nur so anders und  
siksi  se on vähän vaikea. deshalb ein bißchen schwierig.  
Nainen: Oho…kello on jo noin paljon. Oh... es ist schon so spät.  
Nyt minun täytyy Es tut mir leid, ich  täytyy
valitettavasti lähteä. muß jetzt leider gehen.  
Mutta hyvää lomaa Teille. Aber einen schönen Urlaub weiterhin.  
Martin: Näkemiin. Auf Wiedersehen. www.suomen
linna.fi
Oli hauska tutustua. Es war schön Sie zu treffen.  
Ai, niin…muuten…  Ach ja, übrigens...   
tiedättekö Te wissen Sie zufällig
mistä lähtee lautta wo die Fähre nach  
Suomenlinnaan? Suomenlinna ablegt?  
Nainen: Se lähtee tuolta… Dort drüben...  
ihan läheltä. recht nahe.  
No, hei sitten, Ok, tschüß dann,  
oli kiva tavata. es war schön Sie zu treffen.  


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners