Nominityyppejä
Deklination - Nomen, Adjektive, Pronomen, Numerale


Suomen kielessä on joitakin erityisiä  nominityyppejä, jotka on opeteltava erikseen. Niitä ei kuitenkaan ole paljon. Nominatiivi on se sananmuoto, joka on sanakirjan hakusana. Se on yleensä  myös subjektin sijamuoto. Partitiivimuotoa käytetään esimerkiksi numeroiden kanssa ja objektin sijamuotona (ks. partitiivi). Muut sijapäätteet (Missä?-Mistä?-Mihin?) ja monikon nominatiivi- ja akkusatiivimuoto muodostetaan ns. vartalosta. On tärkeää opetella vartalo hyvin.

In der finnischen Sprache gibt es einige spezielle Arten von Nomen die man getrennt auswending lernen muss. Zum Glück sind es nicht sehr viele. Das Nominativ ist die Form, die auch in finnischen Wörterbüchern das Suchwort ist. Es ist oft auch ein Fall vom Subjekt. Die Partitivform verwendet man z.B. zusammen mit Numeralen und als Fall vom Objekt. (mehr unter Partitiv). Die anderen Wortendungen (Wo?-Woher?-Wohin?) und die Nominativ- und Akkusativformen im Plural werden aus dem Wortstamm gebildet. Es ist wichtig die Wortstämme besonders gut zu lernen.

 

-i-sana (uusi, moderni)   |  Wörter mit -i- (neu, modern)
vartalo hotelli, posti, pankki, taksi, turisti, kahvi, appelsiini, tomaatti…
pankki:panki-
pankkia
pankit
pankilla
pankilta
pankille
pankissa
pankista
pankkiin
-i-sana (vanha, suomalainen)  |  Alte finnische Wörter mit -i- words
a) mäki, joki, niemi, järvi, lahti,  lehti…
vartalo
järvi:järve-
järveä
järvet
järvellä
järveltä
järvelle
järvessä
järvestä
järveen
  
b) pieni, sieni, kieli, tuuli, suuri, nuori, vuori...
(n, l, r) + i
vartalo
suuri:suure-
suurta
suuret
suurella
suurelta
suurelle
suuressa
suuresta
suureen
  
Huomaa!
vartalo
lapsi:lapse-
lasta
lapset
lapsella
lapselta
lapselle
lapsessa
lapsesta
lapseen
-e-sana
vartalo perhe, huone, parveke, lentokone,
kone, kirje, osoite…
perhe:perhee-
perhettä
perheet
perheellä
perheeltä
perheelle
perheessä
perheestä
perheeseen
-nen-sana
vartalo suomalainen, ulkomaalainen,
nainen, ihminen, iloinen,
likainen…
nainen:naise-
naista
naiset
naisella
naiselta
naiselle
naisessa
naisesta
naiseen
-si-sana
vartalo vesi, vuosi, kuukausi, uusi, käsi…
uusi:uude-
uutta
uudet
uudella
uudelta
uudelle
uudessa
uudesta
uuteen
-is/-as/äs-sana
vartalo kaunis, kallis, sairas, eräs,
vieras, potilas…
kaunis:kaunii-
kaunista
kauniit
kauniilla
kauniilta
kauniille
kauniissa
kauniista
kauniiseen
   
vartalo
sairas:sairaa-
sairasta
sairaat
sairaalla
sairaalta
sairaalle
sairaassa
sairaasta
sairaaseen
-us/ys/os/ös-sana
vartalo kokous, rakennus, hallitus, kysymys,
ostos, kerros, näytös….
kokous:kokoukse-
kokousta
kokoukset
kokouksella
kokoukselta
kokoukselle
kokouksessa
kokouksesta
kokoukseen


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners