Laiva saapuu Helsinkiin  |  Die Ankunft in Helsinki


Laiva saapuu
Das Schiff kommt www.vikingline.fi
Helsingin satamaan im Hafen von Helsinki an, www.hel.fi/port
noin kello yhdeksän aikaan. um ungefähr neun Uhr.  
 
Kempit istuvat joDie Kemps sitzen schon  
autossa ja odottavat in ihrem Auto und warten astevaihtelu
että voivat ajaaauf die Erlaubnis aus verbityypit
ulos laivasta.dem Schiff zu fahren. mistä?
Autokannella on monta Es sind viele Autos partitiivi
autoa.auf dem Autodeck. 
Pian kaikki on valmistaBald ist alles bereit, 
ja he ajavat ulos. und sie fahren heraus.  
Satamassa on  Im Hafenbereich gibt es  
myös tulli, muttaauch eine Zollstelle, aber derwww.tulli.fi
tullimiehet eivät  Zollbeamte stoppt partitiivi
pysäytä heitä.sie nicht. 
Kaikki käy hyvin nopeasti.Alles geht sehr schnell. 
Nyt he ovat Helsingissä.Jetzt sind sie in Helsinki.www.hel.fi
   
Helsinki on kaunisHelsinki ist eine schöne  
pieni kaupunki, jossakleine Stadt mit 
on vain vähän ylinur knapp über 
500 000 asukasta.500,000 Einwohnern. partitiivi
    
Renata ja Timo ovat tulleet Renata und Timo sind  
heitä vastaan. den Kemps entgegengekommen.  
Renata vilkuttaa kovasti. Renata winkt ihnen eifrig.  
Hän on niin iloinen, Sie ist so glücklich, daß sie  
kun näkee pitkästä aikaa nach so einer langen Zeit  nähdä
ystävänsä.ihre Freunde wiedersieht. 
He halaavat toisiansa,Sie umarmen sich und 
ja miehet kättelevät.die Männer geben sich die Hände. 
Sitten he tervehtivät lapsia.Dann begrüßen sie die Kinder. 
Ilse ja Martin ajavatIlse und Martin fahren 
Renatan ja Timon auton perässä.hinter Renata und Timo. 
He eivät tunne Helsinkiä,Sie kennen Helsinki nicht, partitiivi
eivätkä tiedä, missäund wissen auch nicht, wo  astevaihtelu
Renata ja Timo asuvat.Renata und Timo wohnen. 
Vihdoin he tulevat perille.Endlich sind sie da.  
Renata ja Timo asuvatRenata und Timo wohnen 
isossa omakotitalossa,in einem großen Einfamilienhaus  
ja heillä on montaund sie haben kenellä on
huonetta.viele Zimmer.  partitiivi
Ja tietysti sauna.Und natürlich eine Sauna.www.sauna.fi
Martin rakastaa saunaa,Martin liebt die Sauna,  partitiivi
mutta Ilse ei pidä saunasta.aber Ilse mag Sauna nicht so sehr. mistä?
Renata ja Timo pyytävätRenata und Timo bitten 
kaikkia sisälle.alle reinzukommen. 


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners