Kempin perhe matkustaa Suomeen
Die Kemps reisen nach Finnland


Kempeillä on nyt
Die Kemps haben jetzt  
kesäloma. ihren Sommerurlaub. kenellä on
On heinäkuu. Koko muu Es ist Juli. Der Rest der Familie -  
perhe, äiti, isä Mutter, Vater  
ja lapset, matkustaa  und Kinder - reist  
Suomeen, mutta isoäiti nach Finnland, aber die Großmutter mihin?
jää kotiin. bleibt zu Hause.  
Hän hoitaa taloa ja Sie wird auf das Haus partitiivi
koiraa sillä aikaa kun und den Hund aufpassen, so lange    
muu perhe on  der Rest der Familie  
matkalla. unterwegs ist. missä?
     
Kempit aikovat olla  Die Kemps haben vor für  
Suomessa kolme viikkoa. drei Wochen in Finnland zu bleiben. partitiivi
He haluavat tulla Suomeen  Sie wollen mit ihrem verbityypit
omalla autolla. Auto nach Finnland fahren. www.tieh.fi
He aikovat mennä Sie werden über  
Kööpenhaminan ja Kopenhagen www.stockholm
town.com
Tukholman kautta. und Stockholm fahren.
Matka on pitkä, mutta Das ist ein langer Weg, aber   
on mukavaa, kun es macht Spaß,   
on oma auto. im eigenen Auto zu verreisen. www.autoliitto.fi
Silloin voi nähdä niin paljon Dann kann man so viel sehen  
ja käydä monessa paikassa. und viele Orte bereisen. missä?
     
He pakkaavat   Sie packen ihre  astevaihtelu
matkalaukut ja vievät   Koffer und bringen sie verbityypit
ne autoon. ins Auto. mihin?
Sitten he halaavat Dann umarmen sie   verbityypit
isoäitiä ja sanovat, että Großmutter und sagen, daß partitiivi
soittavat hänelle pian. sie sie bald anrufen werden. mihin?
     
He ajavat ensin Zürichistä   Zuerst fahren sie von Zürich  mistä?
Kööpenhaminaan. nach Kopenhagen.  
Kööpenhaminasta he Von Kopenhagen aus fahren sie  
menevät laivalla Etelä-Ruotsiin. mit dem Schiff nach Südschweden. mihin?
Etelä-Ruotsi on hyvin Der Süden Schwedens ist >> kaupungilla
kaunista aluetta ein sehr schönes Gebiet. partitiivi
On paljon nähtävää. Es gibt viel zu sehen.  
Tukholmassa heidän täytyy In Stockholm müssen sie

täytyy

odottaa laivan lähtöä ungefähr fünf Stunden auf das Ablegen  
noin viisi tuntia, mutta des Schiffes warten, aber jetzt partitiivi
nyt heillä on aikaa haben sie ein wenig Zeit kenellä on
katsella myös vähän  sich auch die Sehenswürdigkeiten in  www.stockholm
town.com
Tukholmaa. Stockholm anzusehen.


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners