Pitää + -STA   |  Mögen


Pidätkö sinä ... ?    
Magst du ... ?

musiikista? Musik www.musicfinland.com
urheilusta? Sport www.slu.fi
jääkiekosta? Eishockey www.finhockey.fi
  
Suomesta? Finnland www.finland.fi
saunasta? die Sauna www.sauna.fi
  
kahvista? Kaffee
teestä? Tee
  
suklaasta? Schokolade
jäätelöstä? Eis
  

Minä pidän kahvista. Ich mag Kaffee.  
Minä en pidä kahvista. Ich mag Kaffee nicht.  

 

 

Olla kiinnostunut + -STA  |  sich interessieren für ...

Maria on kiinnostunut ... Maria interessiert sich für
taiteesta. Kunst www.uiah.fi
musiikista. Musik www.siba.fi
  
Hans on kiinnostunut ... Hans interessiert sich für
urheilusta. Sport www.sul.fi
jääkiekosta. Eishockey www.finhockey.fi
tietotekniikasta. Computertechnik www.ttlry.fi

 

Mistä sinä olet kiinnostunut? Für was interessierts du dich?  
     
Oletko sinä kiinnostunut
suomen kielestä?
Interessierst du dich für die finnische Sprache? www.helsinki.fi/kksc/
language.services


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners