Kempin perhe  |  Die Familie Kemp


Timolla ja Renatalla on
Timo und Renata kenellä on
eräs tuttavaperhe haben eine bekannte Familie  
Sveitsissä. in der Schweiz.  
Itse asiassa Genauer,  
Renata ja Ilse ovat Renata und Ilse sind  
hyviä ystäviä. gute Freunde.  
He olivat jo koulussa Sie waren schon in der missä?
yhdessä. Schule zusammen.  
Nyt Renata asuu Suomessa Jetzt wohnt Renata in FInnland  
ja Ilse Sveitsissä. und Ilse in der Schweiz.  
Hänen miehensä nimi Ihr Mann heisst   genetiiv
on Martin. Martin.  
     
Tänä kesänä Martin ja Diesen Sommer wollen Martin   milloin?
Ilse haluavat matkustaa und Ilse nach Finnland reisen verbityypit
Suomeen tapaamaan Timoa um Timo und Renata minne?
ja Renataa. zu treffen. partitiivi
He tulevat lapsien kanssa. Sie reisen mit ihren Kindern. verbityypit
Heillä on kaksi isoa lasta. Sie haben zwei grosse Kinder. kenellä on
Maria on 14-vuotias ja Maria ist 14 Jahre alt und  
Hans 11-vuotias. Hans ist 11.  
     
Martin työskentelee Martin arbeitet in astevaihtelu
eräässä suuressa einem grossen Unternehmen www.elektrobit.fi/
intro.html
www.tt.fi
elektroniikka-alan yrityksessä. in der Elektronikbranche.
Yritys käy paljon  Das Unternehmen hat viel www.finpro.fi
www.finnfund.fi/ff99.pdf
www.kauppakamari.fi
www.nokia.com
kauppaa suomalaisen  Handel mit dem finnischen
Nokian kanssa. Nokia.
   
Ilse on arkkitehti, Ilse ist Architektin, www.hut.fi/Yksikot/
Osastot/A/
astevaihtelu
ja hän työskentelee und arbeitet in
eräässä pienessä  einem kleinen  
arkkitehtitoimistossa. Architekturbüro. nominityypit
     
Maria ja Hans ovat vielä  Maria und Hans sind noch  
koulussa. in der Schule. missä?
Maria soittaa pianoa, ja Maria spielt Klavier, und partitiivi
Hans soittaa hyvin Hans spielt gut www.siba.fi
kitaraa. Gitarre.  
     
Koko perhe pitää paljon  Die ganze Familie mag www.musicfinland.com
musiikista ja käy usein Musik sehr und geht oft käydä, mennä
konsertissa. zu Konzerten. www.espoo.fi/sinfonietta
He kuuntelevat usein myös Sie hören auch of astevaihtelu
Sibeliusta. Sibelius.  
 
He pitävät myös jazz-musiikista, Sie mögen auch Jazzmusik, www.storyville.fi
ja tietenkin Hans ja Maria und besonders Hans und Maria  
kuuntelevat myös nuorten hören auch Popmusik für  
pop-musiikkia. jugendliche. www.musicfinland.com
     
Maria on kiinnostunut taiteesta, Maria interessiert sich für Kunst, www.uiah.fi
ja hän maalaa  sie malt und  
ja piirtää hyvin. zeichnet gut.  
     
Hans on kiinnostunut musiikin Hans interessiert sich neben www.musicfinland.com
pop&jazz

www.slu.fi
lisäksi urheilusta, Musik auch für Sport,
etenkin jääkiekosta besonders Eishockey www.finhockey.fi
ja autourheilusta. und Autosport. www.akkry.fi
Hän pitää myös Er mag auch www.ttlry.fi
tietotekniikasta Computer(technik)  
ja pelaa usein und spielt oft verbityypit
tietokonepelejä. Computerspiele.  
     
Martinkin pitää  Auch Martin mag www.tul.fi
urheilusta. Sport.  
Hän pelaa tennistä ja Er spielt Tennis und geht partitiivi
käy joskus kuntosalilla. manchmal zur Trainingshalle. missä?
Ilse käy mielellään  Ilse geht gerne zum www.liikuntaympyra.fi
aerobicissa. Aerobic.  
     
Molemmat vanhemmat - Ilse ja Beide Eltern - Ilse und  
Martin - opiskelevat nyt Martin - lernen jetzt verbityypit
suomea. Finnisch. partitiivi
He ovat nyt suomen kielen  Sie gehen auf einen Finnisch- www.suomi-seura.fi
kurssilla, ja he puhuvat jo  kurs, und sprechen schon ein  
vähän suomea. bisschen Finnisch.  
Mutta se on vain Aber das ist nur  
harrastus! ein Hobby!  
     
Ilsellä on ikävä Renataa, ja Ilse vermisst Renata und kenellä on
hän haluaisi nähdä Renatan möchte Renata möglichst bald  
mahdollisimman pian. wieder sehen.  
He odottavat   Sie warten schon astevaihtelu
kovasti lomaa. sehr auf die Ferien. partitiivi
Onneksi loma  Zum Glück fangen  
alkaa pian! die Ferien bald an!  


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners