Missä ? - Mistä ? - Mihin ?
[ Missä? Mistä? Mihin? - Teil I | Missä? Mistä? Mihin? - Teil II  | Missä on? ]


Missä äiti on?   Wo ist Mama?
  Hän on torilla. -lla/   Sie ist auf dem Markt.
    -llä
   
Mistä hän tulee?   Von wo kommt sie/er?
  Hän tulee torilta. -lta/   Sie kommt vom Markt.
    -ltä
   
Mihin hän lähtee?   Wohin geht sie/er?
  Hän lähtee torille.  -lle   Sie geht auf den Markt.


Missä te olette nyt?  |  Wo seid ihr jetzt?
       
Me olemme nyt asemalla. bei der Station. www.vr.fi
Wir sind jetzt bensiiniasemalla. bei der Tankstelle. www.neste.fi
  torilla. auf dem Marktplatz. www.hel.fi
  kioskilla. beim Kiosk. www.rautakirja.fi
  pihalla. auf dem Hof.  
  kadulla. auf der Strasse.  
  pysäkillä. an der Haltestelle. www.hel.fi/HKL
  kirkolla. bei der Kirche. evl.fi
  mökillä. auf der Sommerhütte. >> Bilder
  maalla. auf dem Land. >> Bilder
        
  kurssilla. bei einem Kurs. www.helsinki.fi/kksc/
language.services
   
Mistä te tulette?  |  Woher kommt ihr?
       
Me tulemme asemalta. von der Station. www.vr.fi
Wir kommen bensiiniasemalta. von der Tankstelle. www.neste.fi
  torilta. vom Markt. www.hel.fi
  kioskilta. vom Kioski. (nicht 'aus') www.rautakirja.fi
  pihalta. vom Hof .  
  kadulta. von der Strasse.  
  pysäkiltä. von der Haltestelle.  
  kirkolta. von der Kirche.  
  mökiltä. von der Sommerhütte.  
  maalta. vom Land.  
       
  kurssilta. vom Kurs.  
        
Mihin te menette?  |  Wohin geht ihr?
       
Me menemme asemalle zur Station. www.vr.fi
Wir gehen bensiiniasemalle zur Tankstelle? www.neste.fi
  torille auf den Markt. www.hel.fi
  kioskille zum Kiosk. www.rautakirja.fi
  pihalle auf den Hof.  
  kadulle auf die Strasse.  
  pysäkille zur Haltestelle.  
  kirkolle zur Kirche. seurakuntayhtymä
  mökille auf die Sommerhütte.  
  maalle aufs Land.  
       
  kurssille zum Kurs .  


Finnisch für Ausländer - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
Sprachenzentrum der
Universität Helsinki

Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
German translation by Nicole Sprunk, Jan Wagner
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners