Olla - tehdä - nähdä


OL/LA  |  sein
     
minä olen me olemme minä en ole me emme ole
  sinä olet te olette sinä et ole te ette ole
  hän on he ovat hän ei ole he eivät ole

 

TEH/DÄ  |  tun
     
minä teen me teemme minä en tee me emme tee
  sinä teet te teette sinä et tee te ette tee
  hän tekee he tekevät hän ei tee he eivät tee

 

NÄH/DÄ   |  sehen
     
minä näen me näemme minä en näe me emme näe
  sinä näet te näette sinä et näe te ette näe
  hän näkee he näkevät hän ei näe he eivät näe


This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä - Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen - Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner and partially (C) Jukka Rydenfelt, and

University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

Finnish for Foreigners