Kempit tutustuvat muuhun Suomeen
The Kemp family visit other parts of Finland


Viikko Helsingissä 
The week in Helsinki 
kuluu nopeasti.passes quickly. 
On aika lähteä tutustumaanIt is time to leave for 
muuhun Suomeen.other parts of Finland. mihin?
Kempit kiittävät Timoa jaThe Kemps thank Timo and 
Renataa, pakkaavat tavaratRenata, pack their things 
autoonsa ja lähtevätin the car and are off  astevaihtelu
ajamaan kohti Turkua.to Turku.www.turku.fi
Matkan varrella heOn their way there they 
käyvät Fiskarsissa,visit the Fiskars Museum,www.fiskars.fi
   


 
   
TammisaaressaTammisaari www.ekenas.fi
ja Hangossa.and Hanko.www.hanko.fi
Ne ovat kauniita vanhojaThey are pleasant old 
puutalokaupunkeja.towns with wooden houses. 
He saapuvat Turkuun.They arrive in Turku. mihin?
Turku on viehättävä kaupunki.Turku is a nice town.www.turku.fi
Se on Suomen vanhinIt is the oldest town in Finland. 
kaupunki. He päättävät käydäFirst of all they decide to visit 
ihan ensiksi Turun linnassa.the Turku Castle. 


 
He käyvät käsityöläismuseossaThey visit the Luostarinmäki 
Luostarinmäellä jaHandicrafts Museum and 
tutustuvat muutenkin Turkuun.look around Turku in general. 
He päättävät syödä mukavassaThey decide to have lunch  
laivaravintolassa, jokain a nice restaurant built in  
on Aura-joen rannassa.a ship on the river Aura. 
    
Sen jälkeen he käyvät vieläAfter that they go to see 
Turun tuomiokirkossa the Turku Cathedral  


 
ja Turun yliopistossa. and the Turku University.  
Illalla he ajavat In the evening they www.naantali.fi
Naantaliin.drive to Naanatali. 
Se on kaunis It is a beautiful  
puutalokaupunkitown near Turku with  
Turun lähellä.lots of wooden houses. 
He yöpyvät NaantalissaThey stay overnight  
eräässä isossa kylpylässä.in a big spa in Naantali.www.naantalispa.fi
Maria ja Hans käyvätMaria and Hans go 
myöhään illalla uimassa.for a swim late at night.www.suomenallas
laite.fi


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners