Sano   |  Say


Say
a - o - u ä - ö - y
e - i i - e
y - i i - y
u - y y - u
u - y - i  
e - ä  
e - ä - ö ö - ä - e
a - e - i  
ä - ö - y  


köyhä - kauha kulma - kylmä
hullu - hylly huutaa - pyytää
tie - tai uusi - pyysi
laina - seinä tuuli - tuli - tulli
tieto - taito taakka - takaa - takka
jaa - jää maata - mato - matto
saa - sää tuulee - tulee - tule
kuu - kyy


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners