Tärkeitä sanoja  |  Important words
[ part 1 | part 2 | part 3 ]


Persoonapronominit

minä I   me we
sinä you   te you
hän he / she   he they

 

ei no
kyllä yes
      
hyvä good
hyvin well
     
huono bad
huonosti badly
     
kiitos thanks
ei kiitos no thanks
     
paljon much
vähän a little
     
usein often
joskus sometimes
harvoin seldom
     
yleensä in general
tavallisesti usually
     
aina always
ei koskaan never
     
     
ei kukaan nobody
ei mitään nothing
ei (mitään) muuta nothing else
     
koko whole
kaikki everything, all
     
koko päivän all day
kaikki tavarat all things
     
ehkä perhaps
voi olla maybe
     
myös also
ei myöskään neither
minä myös
= minäkin
me too
myös = -kin too
     
tietysti of course
totta kai sure(ly)
      


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners