Sano!  |  Say!


Haluatko sinä opiskella suomea? Do you want to study Finnish? www.suomi-seura.fi
- Kyllä, minä haluan opiskella suomea. - Yes, I want to study Finnish.
  
  
Ensin harjoittelemme vähän ääntämistä, First, we learn about pronunciation,
sitten opettelemme sanoja ja fraaseja. then a few words and phrases.
  
  

Sano!  Say!

auto a car     mandariini a mandarin
radio a radio   tomaatti a tomato
televisio   a television   kahvi coffee
bussi a bus viini wine
taksi a taxi   tee tea
hotelli a hotel lasi a glass
filmi a film   kuppi a cup
kasetti a cassette arkkitehti an architect
video a video   ministeri a minister
stereot stereos presidentti a president
banaani a banana   insinööri an engineer
appelsiini an orange sihteeri a secretary


Finnish for foreigners - Tavataan taas!
Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille tai suomea vieraana tai toisena kielenä opiskeleville.
University of Helsinki Language Centre
Language Services
P.O.Box 33
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
tel. 09-191 23234

This course and text material is (C) Marjukka Kenttälä
Layout and implementation (C) Jan Wagner
English translation by Irma Talonen
Audio recordings (C) University Of Helsinki Language Centre
Photos (C) Jan Wagner, Marjukka Kenttälä, Jukka Rydenfelt

Opi lisää suomen kieltä! Puhu suomea!
Finnish for Foreigners